Omschakelen naar een circulaire economie: dit gaan we concreet doen

De drie Nederlandse grootbanken gaan de omschakeling naar een circulaire economie vanaf dit jaar versnellen. Wat zijn de concrete plannen van ABN AMRO? We beginnen met de meest prangende kwestie voor bedrijven: hoe ze hun productieketens circulair kunnen inrichten. Onze nieuwe Circulaire Economie Guide loodst ze erdoorheen in veertien cruciale vragen én antwoorden.

De omschakeling naar een circulaire economie is onontkoombaar. Door de groei van de wereldbevolking en de middenklasse neemt het beslag op grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, landbouwgronden en zoet water steeds sneller toe. Daardoor putten we de aarde uit en krijgen we tekorten.

Circulaire hotspot

In de circulaire economie draait het om het zo hoogwaardig mogelijk blijven benutten van grondstoffen: ze worden oneindig hergebruikt. Daardoor ontstaan ook kansen. Adviesbureau McKinsey berekende dat een circulaire economie de Europese Unie in 2030 1.800 miljard euro kan opleveren. Om de omschakeling te versnellen, hebben Rabobank, ING en ABN AMRO op 21 januari aangekondigd om het bedrijfsleven te helpen. Door behoeftes te onderzoeken, circulaire bedrijfsactiviteiten te financieren, zelf circulaire producten in te kopen en door kennis te delen. Bijvoorbeeld als leading partner van Ambitie2020 van MVO Nederland, dat het doel heeft om van Nederland een circulaire hotspot te maken.

Antwoord op de belangrijkste vraag

Wat gaan we concreet doen? ABN AMRO trapt af met een handboek voor bedrijven: de Circulaire Economie Guide​ (PDF 4 MB). Misschien wel de meest uitdagende vraag voor een onderneming is namelijk: hoe kan ik zo’n omschakeling maken? De Circulaire Economie Guide verklaart de basisbeginselen van de circulaire economie, geeft concrete handvatten en toont succesvolle cases. Daarmee kunnen bedrijven een circulaire business case opstellen. Aan de hand van de levenscyclus van een product krijgen ze handvatten om concrete stappen te zetten, van ontwerp en materiaalkeuze, via productie en gebruik naar hergebruik. Steeds met voorbeelden van koplopers in de circulaire economie.

Het komend jaar wordt de Circular Economie Guide hét handboek en discussiestuk. We gaan het met  onze klanten in alle relevante sectoren bespreken, om bedrijven zo het eerste zetje te geven voor een grote versnelling. Download de Circulaire Economie Guide voor alle antwoorden en cases van koplopers. Of bestel hem voor een kennis, collega of business partner.