Richard Retweet

Hoofd Duurzaam Bankieren Richard Kooloos rangschikt elk kwartaal zijn favoriete (re)tweets. De oogst van deze keer: de impact van zonnedakpannen, kiezen tussen economie en milieu en de baanbrekende ‘green bond’. 

In bijna 1900 dagen als geregistreerd Twitteraar drukte Richard Kooloos, hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO, ruim 2300 keer op de tweet-knop. Hij deelt wat hij denkt, doet en ziet in de wereld van duurzaamheid. Dit is zijn selectie tweets van het afgelopen kwartaal. Volg hem op Twitter voor dagelijkse duurzaamheidsupdates.

‘Het akkoord op de klimaattop van Parijs is geprezen als politiek gezien “historisch”. De ambitie is om de aarde maximaal 1,5 procent te laten opwarmen. Nu nog waarmaken in de praktijk, de markt moet mee in de ambitie. Duurzame vraag en aanbod vinden elkaar nog niet goed genoeg. Neem zonnepanelen. Iedereen weet dat panelen een investering terugverdienen, maar het grote publiek loopt er nog steeds niet warm voor. Waar gaat het dan mis? Ik denk dat beter aanbod psychologische barrières kan slechten. Bijvoorbeeld de barrière dat we zonnepanelen lelijk vinden. Kijk eens naar wat er gebeurt met de ‘mooie’ zonnedakpan. De snelgroeiende vraag naar dat product bewijst dat slimme aanpassingen van het aanbod behoorlijke impact kan hebben voor de vraag.’

‘Trudeau heeft gelijk, het gaat niet om kiezen. De Economie is geen slachtoffer van duurzaamheid en andersom. We kunnen vanuit een duurzame gedachte een nieuwe, florerende economie opbouwen. Ik zie duurzaamheid als een grondhouding voor mensen en voor organisaties. Daar ligt mijn hart: duurzame businessinnovatie. De vraag is voor iedereen in essentie hetzelfde: hoe lang kan ik blijven doen wat we nu doen? Hoe kan ik nu borgen dat ik over twintig jaar nog steeds trots ben op wat ik doe?’

‘Op onze Green Bond zijn we denk ik over twintig jaar nog steeds trots. We hebben in 2015 voor 500 miljoen euro aan groene obligaties naar de markt gebracht, waarmee we groene hypotheken en leningen voor zonne-energie financieren. Dat was baanbrekend: we hebben een klein stukje duurzame financiële infrastructuur aangelegd. Duurzaamheid in het hart van de bank. Dat is nu beloond met een award in het vakgebied.’

‘Mensenrechten willen we ook zo’n prominente plek geven binnen de bank. Om zo’n thema op lange termijn te verankeren, is het belangrijk dat we stakeholders erbij betrekken. Dat we met ze in gesprek gaan en vertellen over het pad dat we proberen af te lopen. En als stakeholders die acties zien, zoals onze Mensenrechtenconferentie, dan is dat een bevestiging dat we op het goede spoor zitten.’