Zo werkt duurzaam beleggen bij ABN AMRO

Hoe duurzaam is beleggen bij ABN AMRO? Zo duurzaam als een belegger zelf wil zijn, zegt Global Head of Investment Services & Sustainability Solange Rouschop. ‘We geven beleggers de kennis om binnen een brede keuze zélf een bewuste afweging te maken.’

Hoeveel kapitaal heeft ABN AMRO duurzaam belegd?

‘Ruim vijf miljard euro is duurzaam belegd bij ABN AMRO. Een groot deel is ondergebracht in onze duurzame beleggingsmandaten. Bij zo’n mandaat vragen klanten ons om voor hen te beleggen. Deze duurzame mandaten groeien de laatste jaren enorm snel vergeleken met andere, traditionele vermogensbeheer mandaten. We zagen in 2014 een toename van 20 procent en in 2015 heeft deze trend doorgezet.’

Is een duurzaam beleggingsmandaat de enige manier waarop klanten duurzaam kunnen beleggen?

‘Zeker niet. Een belegger heeft meer mogelijkheden dan alleen een mandaat geven. Klanten kunnen ook volledig zelfstandig via ons beleggen of beleggen op basis van het advies van onze specialisten. Dan kiest de klant dus uiteindelijk zelf de samenstelling van de portefeuille en de mate van duurzaamheid. Wij helpen met informatie op het gebied van duurzaamheid.’ 

Wat is duurzaam beleggen en wat niet?

‘Wat duurzaam is, verschilt vaak per locatie (bijvoorbeeld tussen de VS en Europa) of per sector. Er zijn verschillende gradaties van duurzaamheid. Doet een energiebedrijf met een kolencentrale ook grote investeringen in CO2-opslag? En presteerde dat bedrijf vorig jaar méér of juist minder in duurzaamheid? Het is allemaal relatief.’

Hoe maakt ABN AMRO duurzaamheid dan wél meetbaar?

‘We proberen altijd om het totaalplaatje van een belegging helder te krijgen. Daarom hebben we de Duurzaamheidsindicator ontwikkeld. Daarin “benchmarken” we de bedrijven achter aandelen en obligaties. We vergelijken de duurzaamheid van het bedrijf met andere spelers in de markt. Daardoor zien we meteen wie het relatief goed doet en wie niet. We willen de koplopers onder beursgenoteerde bedrijven belonen en achterblijvers waarschuwen.’ 

Hoe werkt die duurzaamheidsindicator?

‘Een aandeel of obligatie krijgt een ‘rating’ op een schaal van 1 tot 5. Van 'slecht' tot 'uitstekend'. We baseren ons op gegevens van onderzoeksbureau Sustainalytics, dat de ratings steeds bijstelt op basis van de actualiteit. We kijken steeds naar sociale, “governance” en milieuaspecten. Het betekent dus dat een achterloper in een relatief duurzame markt óók een 5 kan halen en een voorloper in een minder duurzame markt een 1. Zelfstandige beleggers en onze beleggingsadviseurs kunnen de Duurzaamheidsindicator gebruiken om de duurzaamheid van bedrijven te wegen.’

Zijn er ook aandelen of producten waar klanten via ABN AMRO helemaal niet in kunnen beleggen?

‘Ja, een belegger kan via ABN AMRO niet investeren in aandelen van bedrijven die zich bezig houden met de productie of distributie van controversiële wapens. Bij “traditionele beleggingen” sluiten we bepaalde bedrijven en producten dus al uit. Andere aandelen van bedrijven die niet duurzaam zijn, sluiten we niet uit. Onze visie is dat we liever met bedrijven in gesprek gaan om onze invloed te doen gelden.’

Wat betekent ‘in dialoog gaan’ met bedrijven die niet duurzaam zijn?

‘We proberen bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten of milieunormen schenden te overtuigen om duurzamer te worden. In samenwerking met RobecoSAM gaan we in gesprek om een verbeteringsproces te starten. Als dat binnen een paar jaar niet leidt tot een verbetering, kunnen we alsnog kiezen om het aandeel uit te sluiten van ons beleggingsaanbod. Het is een ultieme stok achter de deur, maar we oefenen vaak meer invloed uit als we met elkaar aan tafel zitten.’  

Wat is volgens ABN AMRO de sleutel tot succes voor duurzaam beleggen?

‘Er zijn steeds meer bewuste beleggers die met gedegen kennis zelf beleggingsbeslissingen maken. Als de vraag duurzaam wordt, dan wordt het aanbod duurzaam. Wij helpen beleggers beslissingen te maken die zowel financieel rendabel als toekomstbestendig zijn. We geloven dat duurzaam beleggen uiteindelijk mainstream zal worden, omdat het goed onderbouwde beleggingsbeslissingen betreft. Waarom zou een belegger dan niet duurzaam beleggen?’

More information