Er zijn maar weinig plekken waar we zo vrijuit met elkaar kunnen praten

Normaliter delen bedrijven ervaringen niet zo snel met een concurrent. Maar bij de Round Table on Sustainability, die ABN AMRO onlangs organiseerde voor klanten van Agri Commodities Clients, maken bedrijven in de agrarische sector een uitzondering. Guy Hogge, Global Head Sustainability bij Louis Dreyfus Company, en Lies Dieben, CSR Officer bij Nidera, blikken terug. ‘Jullie zeggen niet: zo moet het.’

ABN AMRO’s Energy, Commodities & Transportation Clients organiseerde in mei een rond-de-tafel-gesprek met klanten uit de agri commodity sector. Het doel van deze sessie was tweeledig. Aan de ene kant wilde ABN AMRO het herziene duurzaamheidsbeleid presenteren en daar input voor vragen. Daarnaast was het een gelegenheid om de klanten van ABN AMRO in een interactieve sessie de discussie over sociale kwesties in de waardeketen aan te laten gaan. De organisatoren vroegen de aanwezigen, onder wie Guy Hogge van Louis Dreyfus Company en Lies Dieben van Nidera, om in groepjes een specifieke waardeketen en de daarbij behorende sociale kwesties in kaart te brengen. Thema’s die de revue passeerden: kinderarbeid, discriminatie en mensenrechten.

Welke inzichten heeft u opgedaan tijdens de Round Table on Sustainability?

Guy Hogge: ‘Mensenrechten is een onderwerp dat erg leeft binnen onze sector. Het is vaak moeilijk om inzichtelijk te krijgen of mensenrechten in de waardeketen worden nageleefd, vooral daar in de keten waar wij niet direct toegang tot hebben. Daarom vond ik het ook zinvol om de ervaringen van andere bedrijven te horen. Er zijn maar weinig plekken waar we zo vrijuit met elkaar kunnen praten.’

Lies Dieben: ‘Ik wist al wel dat bedrijven in onze sector tegen dezelfde problemen aanlopen, maar ik zag het bij deze bijeenkomst opnieuw bevestigd. We zouden meer kunnen samenwerken. Duurzaamheidsafdelingen zien de toegevoegde waarde van samenwerking wel, maar in de business zijn ze er toch nog erg terughoudend mee. Dus die interne belemmeringen moeten eerst worden weggenomen.’

ABN AMRO heeft haar duurzaamheidsbeleid voor Agri Commodities Clients herzien. Wat vindt u van de wijze waarop ABN AMRO dit met klanten deelt?

Hogge: ‘ABN AMRO doet het anders dan andere banken. Normaliter praten wij met banken over hoe wij over duurzaamheid denken. Ik vind het goed dat ABN AMRO de leiding neemt en duidelijk maakt wat ze van ons verwacht. Dat kunnen we meenemen naar onze commerciële mensen. Het is ook prettig om bevestigd te krijgen dat we op dezelfde manier over duurzaamheid nadenken.’

Dieben: ‘Ik vind het een prettige aanpak. Jullie zeggen niet: “Zo moet het.” Maar jullie vragen: “Wat vinden jullie ervan?” Er wordt echt naar stakeholders geluisterd.’

Welke inzichten heeft u zelf kunnen delen met de aanwezigen?

Hogge: ‘Ik hoop dat ik heb kunnen overbrengen dat we niet allemaal zelf het wiel moeten willen uitvinden. Er zijn zoveel instituten die veel meer kennis en middelen hebben dan elk afzonderlijk bedrijf. Laten we daar vooral gebruik van maken. Als individuele onderneming is het erg moeilijk om verandering tot stand te brengen. We hebben elkaar nodig.’

Dieben: ‘Ik hoop dat ik heb kunnen overbrengen hoe belangrijk het is om pro-actief met duurzaamheid bezig te zijn. Bij ons bedrijf nam dit een vlucht na een crisis en dat moet je als bedrijf niet willen. Dan begin je vanuit een defensieve positie. Het grote voordeel was wel dat er daardoor vanuit het management een hele grote bereidheid was om echt stappen te maken.’

Op welke manieren is samenwerken met andere organisaties vruchtbaar?

Hogge: ’Het is enorm zinvol om met elkaar te brainstormen als er zoveel expertise bij elkaar is. Zo kun je optimaal profiteren van elkaars inzichten en ervaringen. Neem een onderwerp als mensenrechten. Daar is iedereen het over eens; niemand die vindt dat mensenrechten niet moeten worden nageleefd. Het is alleen zo moeilijk om te bewijzen dat je je inzet voor mensenrechten in de waardeketen.’

Dieben: ‘Het kan heel zinvol zijn, als bedrijven ervoor openstaan. In onze sector staat transparantie nog in de kinderschoenen. Het is nog veel “ieder voor zich”. In de soja, waarin wij veel handelen, zie je daardoor bijvoorbeeld een wildgroei aan certificeringen ontstaan. Dat is niet handig, alleen al omdat er zoveel onduidelijkheid door ontstaat. Je kunt beter één standaard hebben die voor iedereen acceptabel is. Het is heel goed dat ABN AMRO duurzaamheid als grote financier aanjaagt.’

Lies Dieben is CSR Officer bij Nidera, een agrarische handelsonderneming die soja en granen verhandelt. Er werken 3.500 medewerkers in meer dan 20 landen.
Guy Hogge is Global Head Sustainability bij Louis Dreyfus Company, één van de leidende agrarische handelsondernemingen die onder andere koffie, katoen en zuivel verhandelt en bewerkt. Het bedrijf heeft 22.000 medewerkers die opereren in meer dan 100 landen.