‘Het verschil zit ‘m in de impact’

Beleggers hebben sinds kort weer wat meer te kiezen in de wereld van duurzame fondsen: het FMO Privium Impact Fund. Waarom voegt dat iets toe voor beleggers? Yvonne Bakkum, Directeur van de door ontwikkelingsbank FMO opgerichte beleggingsonderneming FMO Investment Management, legt uit hoe het fonds te werk gaat en impact creëert.

FMO Investment Management en fondsbeheerder Privium hebben het FMO Privium Impact Fund opgericht. Een nieuw fonds, dat klanten van ABN AMRO exclusief de mogelijkheid biedt mee te investeren met de leningenportefeuille van FMO in opkomende economieën. ‘Met dit fonds ben je niet zomaar aan het beleggen,’ zegt Yvonne Bakkum, Directeur van FMO Investment Management. ‘Je helpt lokale economieën in ontwikkelingsgebieden naar een hoger plan door particuliere bedrijven met potentie te steunen.’

‘Impact beleggen’ klinkt schitterend. Maar waarom zou een belegger dat via het FMO Privium Impact Fund doen?

‘Veel mensen denken bij impact beleggen aan bijvoorbeeld microfinanciering van kleine zelfstandigen in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld boeren. Maar het is veel méér dan dat. Wij zijn gespecialiseerd in investeringen in grotere ondernemingen en grotere projecten. Bijvoorbeeld een koffieplantage of een windmolenpark. Daarmee beogen we grote impact te maken op de maatschappij en het milieu in ontwikkelingslanden. Dat is geen liefdadigheid: het is belangrijk dat het geld van investeerders met rente terugkomt. We bestaan al sinds de jaren zeventig en door ons netwerk komen wij doorgaans sneller op het spoor van kansrijke bedrijven. En weten we, op grond van onze jarenlange ervaring, wat er nodig is om bedrijven in ontwikkelingslanden naar een hoger niveau te tillen. Succesvol te maken.’

Die betere wereld, hoe zorgt het FMO Privium Impact Fund daar precies voor?

‘Wij investeren pas in bedrijven als ze ter plaatse een positieve impact hebben op het sociale klimaat en/of op het milieu. De sociale impact verbinden wij aan de toename van de werkgelegenheid. Banen, dus. En wat milieu betreft kijken we naar de inspanningen om schadelijke uitstoot te vermijden. Door juist deze bedrijven te steunen en te helpen succesvol te zijn, krijgen ze een voorbeeldfunctie. En inspireren ze weer andere ondernemers in de omgeving om óók maatschappelijk verantwoord aan de slag te gaan.’

Kunt u een voorbeeld noemen van een ideaal project?

‘Ik denk dan meteen aan een rijstverwerkingsbedrijf in India, in de provincie Uttar Pradesh. Het bedrijf bestaat al tientallen jaren. Het wordt geleid door twee hardwerkende broers, die altijd verbetering zoeken. Resultaat? Het bedrijf is één van de grootste, zelfstandig opererende rijstverwerkers in de regio, en daarmee een grote werkgever. Door hun innovatiecultuur hebben ze inmiddels een methode ontwikkeld om de rijstvliezen, een restproduct, via verbranding om te zetten in duurzame energie. En dat is nog niet alles. Zelfs de as die na de verbranding overblijft, weten ze productief te maken. Ze maken er silica van, een goedje dat onder andere voor autobanden wordt gebruikt. De silica van deze Indiase rijstverwerker bleek vervolgens zó hoog van kwaliteit, dat bandenproducent Goodyear een contract met hen wilde sluiten.’

Kunt u ook een voorbeeld geven van een bedrijf dat, bij nader inzien, niet aan jullie strenge criteria voldeed?

‘Zeker. In Colombia waren we ooit heel ver met een lening aan een groot bedrijf. Maar net op tijd kwamen we erachter dat er binnen dat bedrijf geen vakbondsvrijheid was. Dat viel niet te rijmen met onze sociale missie. Dus ging het niet door.’

Wat mag een belegger verwachten als hij investeert in dit fonds?

‘Het verschil zit ‘m in de impact. In de wereld beter maken. Daar kiezen we de sectoren waarin we investeren ook op uit: energie, agribusiness, telecominfrastructuur en financiële instellingen. Succes in die sectoren is vaak een indicatie voor verbeteringen op de lange termijn. Voorbeeld: een paar jaar terug formuleerde FMO de doelstelling dat de energieportefeuille in 2020 voor 80% uit duurzame energieprojecten zou moeten bestaan. Het is nu 2016 en FMO zit al boven de 80%. Wind, zon, waterkracht; ze hebben een enorme groeipotentie. Niet alleen in commercieel, maar juist ook in maatschappelijk opzicht. Want een stabiele, duurzame energievoorziening is wellicht de beste grondslag voor groeiende welvaart. Voor het fonds is mede daarom gekozen om alleen duurzame energie te financieren.’

Als bedrijven waar ook ter wereld écht kansrijk en veelbelovend zijn, zullen buiten ontwikkelingsbanken als FMO toch ook ‘gewone banken’ daarin geïnteresseerd zijn? Hoe zit dat?

‘Helemaal juist. Maar er is een heel segment van bedrijven, dat zich aan het zicht van de reguliere internationale bankensector onttrekt. Omdat ze te klein zijn. Omdat het risicoprofiel afwijkend is. Omdat hun ontwikkeling lokale kennis vereist. Dat zijn de bedrijven waar FMO zich als ontwikkelingsbank op richt. Overigens bereiken wij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vaak via onze financiering van lokale banken. Een goed functionerende financiële sector is de motor van de lokale economie. En daarom ook voor FMO een heel belangrijk segment.’

Hoe groot gaat dit fonds worden, uitgedrukt in miljoenen?

‘We hebben dit fonds samen met ABN AMRO en Privium opgericht omdat we denken dat het de potentie heeft voor minstens 100 miljoen euro. Als het 200 miljoen wordt, zou dat een enorm succes zijn en we hebben een voorlopig maximum afgesproken van 300 miljoen.’

Wat is de rolverdeling tussen de partijen, die u noemt?

‘FMO verstrekt de leningen waarin het fonds kan participeren. FMO Investment Management adviseert de fondsbeheerder over de selectie van de beste leningen. Privium doet als fondsbeheerder het administratieve deel. ABN AMRO denkt dat dit fonds zeer interessant is voor zijn Private Banking klanten. Die vinden het namelijk steeds belangrijker om niet alleen een financieel rendement te zien, maar ook een positieve impact te maken op de samenleving. De bank wil dat graag mogelijk maken door dit type impact fondsen aan te bieden.’

Meer weten?

Via de website http://www.fmopriviumimpactfund.nl/ is meer fondsinformatie beschikbaar. Ook vindt u hier de Essentiele Beleggersinformatie en andere documentatie.

‘ABN AMRO ziet dat de interesse van beleggers om te investeren in duurzame fondsen sterk is toegenomen. Bestaande duurzame fondsen groeien explosief. Met het FMO Privium Impact Fund geven we een nieuwe keuze in het spectrum van duurzame fondsen, eentje waar het draait om de impact. Impact beleggen wordt vaak gezien als een risicovolle investering die weinig of zelfs helemaal niet liquide is. Dit fonds heeft een redelijke liquiditeit en kan worden opgenomen in de beleggingsportefeuille. Daarom bieden we het onze klanten aan: het is voor beleggers een aantrekkelijke keuze die zowel impact als rendement belangrijk vinden.’
Solange Rouschop, Global Head of Investment Services & Sustainability at ABN AMRO