Niet eerder was duurzaam beleggen zó populair

Sinds 2005 kunnen klanten van ABN AMRO kiezen voor duurzaam vermogensbeheer. Niet eerder was duurzaam vermogensbeheer zo populair als nu. Daarom lanceert de bank dit najaar ook duurzaam beleggingsadvies zodat klanten met beleggingsadvies ook volledig duurzaam kunnen beleggen. Managing Director Wealth Advisory and Investments bij ABN AMRO Eran Habets: 'Er is bij klanten met beleggingsadvies een sterke vraag naar een volledig duurzame portefeuille. Ik kan mij zelfs voorstellen dat we op een zeker moment alleen nog duurzaam beleggen.'

Duurzaam beleggen is populair. In 2015 belegden ABN AMRO en ABN AMRO Mees Pierson voor hun klanten een recordbedrag van 6,4 miljard euro op duurzame wijze. Daarvan kwam zo’n 3,7 miljard euro van klanten in Nederland. Ten opzichte van 2014 steeg het belegde vermogen in duurzame beleggingen met 19%. En in 2016 zet deze stijging door.

Ook voor retailklanten is duurzaam vermogensbeheer sinds 2015 mogelijk. Eran Habets: 'We zien hier een natuurlijke instroom van deze klanten. Dit geeft aan dat er vanuit een brede klantengroep interesse is voor duurzaam beleggen. We praten hier over duurzaam vermogensbeheer. Hierbij geeft de klant de beleggingsbeslissingen uit handen aan de bank.'

Bij beleggingsadvies bepaalt de klant zelf in welke ondernemingen en fondsen belegd wordt. Duurzaam beleggingsadvies richt zich hoofdzakelijk op advisering in duurzame beleggingsfondsen. Zo kan er relatief eenvoudig goed gespreid worden. Habets: 'Voorheen moesten klanten die duurzaam wilden beleggen kiezen voor vermogensbeheer of expliciet vragen naar een duurzame invulling bij beleggingsadvies. Daarnaast kregen wij veel vragen over de mogelijkheid van impact beleggen.' Een keuze voor duurzaam beleggingsadvies betekent dat er uitsluitend nog maar duurzame beleggingen worden aanbevolen, inclusief impact beleggingen.

Wat is duurzaam beleggen?

Een vraag die vaak wordt gesteld is "wat zijn duurzame beleggingen eigenlijk?" En wat is "impact beleggen" precies? Bij duurzaam beleggen wordt juist in ondernemingen belegd die zich in positieve zin onderscheiden op het gebied van ecologische, sociale en bestuurlijke criteria (ESG). Denk daarbij aan een onderneming die alleen maar duurzame energie gebruikt. Omdat de term "duurzaamheid" een breed begrip is, heeft ABN AMRO strikte criteria vastgesteld om te bepalen of een belegging duurzaam is. Rico Fasel, Directeur Product Management Beleggingsadvies bij ABN AMRO: 'Zo moet een duurzaam beleggingsfonds duurzaamheid meenemen in haar beleggingsproces en moet er sprake zijn van uitsluitingen, waaronder bijvoorbeeld de productie van tabak en vuurwapens. In de situatie dat er over specifieke bedrijven wordt geadviseerd, zullen er geen bedrijven worden aangeboden met een "slechte" duurzaamheidsindicator.' De duurzaamheidsindicator is gebaseerd op gegevens van het duurzaamheidsonderzoekbureau Sustainalytics.

Impact beleggen

Impact beleggen is belangrijk bij duurzaam beleggingsadvies. Bij impact beleggen investeren klanten in ondernemingen die bewijsbaar een positieve, sociale, maatschappelijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld door microfinanciering en het stimuleren van lokale economieën. Er wordt onder andere belegd in het FMO Privium Impact Fund dat belegt in hernieuwbare energie en leningen aan de agrarische sector in ontwikkelingslanden. Habets: 'Het fonds heeft impactdoelstellingen op het gebied van werkgelegenheid en het terugdringen van CO2.' De populariteit van impact investing neemt toe, niet alleen bij zeer vermogende beleggers maar ook bij kleinere beleggers. ‘Het is een combinatie van "goed doen" en mooie rendementen. Dat spreekt veel van onze klanten aan. Het is "noblesse oblige", maar dan in combinatie met een financieel rendement.'