Richard (re)tweets: 'Duurzaamheid negeren leidt tot verkeerde keuzes'

Hoofd Duurzaam Bankieren Richard Kooloos rangschikt elk kwartaal zijn favoriete (re)tweets. De oogst van deze keer: de circulaire auto, energietransitie en kinderen die vertellen hoe de wereld er in 2030 uit moet zien.

In de ruim 2.000 dagen als geregistreerd Twitteraar drukte Richard Kooloos, hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO, meer dan 3.000 keer op de tweet-knop. Hij deelt wat hij denkt, doet en ziet in de wereld van duurzaamheid. Dit is zijn selectie tweets van het afgelopen kwartaal.

'Van Blackrock tot De Nederlandsche Bank; een steeds bredere groep slaat alarm over het klimaat. Daaronder ook kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving. Hun oproep zie ik als een aanmoediging van de feitelijkheid: het draait niet meer om visie of geloof, maar om het feit dat er echt een energietransitie nodig is. Het thema van ABN AMRO’s Prinsjesdagseminar was dan ook energietransitie.

Nederland moet de komende jaren harde keuzes maken om aan de verplichte klimaatdoelstellingen – CO2-neutraal in 2050 – te voldoen, is te lezen in ABN AMRO’s Prinsjesdagrapport "Na aardgas komt zonneschijn". Natuurlijk, er zijn nog vragen. Toch is het tijd om nu te beginnen aan energietransitie. Vanuit onze positie als bank hebben we de handschoen al opgepakt. Met energiebesparing van de gebouwde omgeving bijvoorbeeld, zijn we al begonnen.'

Green bonds keurmerk

'Op 6 september maakte nieuwssite GlobalCapital de winnaars bekend van de Sustainable and Responsible Capital Market Awards. ABN AMRO won in de categorie "most impressive bank green bond issuer". Een green bond is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. Met green bonds faciliteren wij institutionele beleggers die hun vermogen duurzaam willen beleggen. Daarbij hanteren wij een erg hoge norm en voldoen we aan het Climate Bond Initiative keurmerk. Heel fijn dat dit wordt onderkend, maar belangrijker is het feit dat een dergelijk keurmerk voor een hogere standaard zorgt. Per slot van rekening mag iedereen een bond een green bond noemen, waardoor het nog weleens voorkomt dat een green bond in feite een green washing bond is. Met een keurmerk als dit weten beleggers dat het goed zit.'

'Practice what you preach. Dus rij ook ik in een elektrische auto. Ik stuurde de tweet nadat ik mijn auto had snelgeladen. Het netwerk van snellaadstations toont dat de elektrische auto een volgende fase van volwassenheid ingaat. De angst om lange afstanden te rijden, neemt af. Ik rij nu vier jaar elektrisch. Twee weken nadat ik mijn eerste elektrische auto kreeg, stond ik langs de weg. Door een softwarefout had de auto een verkeerd bereik aangegeven. De laadpaal haalde ik niet meer. In een oplegger arriveerde ik thuis. Toen was elektrisch rijden nog pionieren, nu normaliseert het.'

'De CEO van Blackrock Larry Fink waarschuwde de Fortune 500: als je het duurzaamheidsrisico niet meeneemt in je bedrijfsvoering, ga je de verkeerde keuzes maken en dan investeren we niet meer in jou. Het is nogal een verschil of een groene activist of de CEO van ’s werelds grootste vermogensbeheerder deze boodschap afgeeft. Het toont eens te meer dat als je duurzaamheid niet meeneemt in je bedrijfsvoering, je buiten de boot valt. Niet voor niets vragen ook toezichthouders om duurzaamheidsrisico’s mee te wegen in plannen en beslissingen.'

Inzicht in duurzaamheid

'ABN AMRO belegt en leent voor 423 miljard euro. Wij hebben als draaischrijf voor geld invloed op waar dat geld naartoe gaat. Door vragen te stellen, gesprekken te voeren, analyses te maken en inzichten te geven kunnen we sturen op meer duurzame keuzes. Alleen al inzicht geven in de duurzaamheid van beleggingen helpt en daarom gaan we ook nog meer transparantie bieden. Wel moet je beseffen dat je opereert in een commercieel speelveld en het dus stapje voor stapje gaat. Nichespelers zetten radicaler in op duurzaamheid, maar wel met veel minder geld.'

'Op 8 september had in het Westergastheater in Amsterdam de kick-off plaats van de campagne ’17 doelen die je deelt’. De campagne bestaat uit een reeks van zeventien videoportretten waarin kinderen – de leiders van de toekomst – hun visie op de wereld van 2030 delen. De campagne sluit aan bij de ‘Global Goals for Sustainable Development’, die de VN-lidstaten in 2015 opstelden en die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 eerlijker, gezonder en duurzamer is. Tot nu waren de doelstellingen vooral voer voor specialisten. Door ze nu via kinderen te laten duiden, maak je ze voor een grote groep toegankelijk. Als een kind het kan uitleggen dan kan het geen complexe boodschap zijn. Met een aantal financiële partijen bekijken we nu hoe we die doelstellingen kunnen helpen realiseren via onze klanten. De studie die daaruit voortkomt, bieden we in december aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen aan.'

'Tweemaal werden we genomineerd voor de Responsible Business Awards 2016. Ten eerste voor de Social Impact Bonds, waarvan wij er vijf van de zeven hebben helpen realiseren. Ten tweede voor onze rapportage over ABN AMRO’s inspanningen op het gebied van mensenrechten. Overigens is ABN AMRO de eerste financiële instelling ter wereld die de Guiding Principles Reporting Framework van de Verenigde Naties toepast op de verslaggeving over mensenrechten. Natuurlijk doen we nog veel meer, maar op die andere terreinen zijn we niet de enige bank. Op het terrein van sociaal ondernemerschap en mensenrechten zijn we echt onderscheidend. Het is mooi als derden met bijvoorbeeld een nominatie onderkennen dat we daarin vooroplopen.'

'Auto's zullen steeds efficiënter worden ingezet. Uber was in die zin nog maar de eerste stap. Straks hebben we auto’s zonder chauffeur, auto’s die zelf rondrijden en mensen van a naar b brengen. Dat betekent minder parkeerplekken, minder parkeerterreinen. Een auto bezitten is niet langer nodig, je koopt vervoer in. Daimler Benz doet het al met Car-to-go. Deze ontwikkeling vraagt om een circulaire auto. Particuliere auto’s hebben in Europa nu een gemiddelde leeftijd van 9,7 jaar, maar staan voor 95 procent stil op een parkeerplaats. Met autodelen worden auto’s bijna 34 procent van de tijd gebruikt. Door het intensievere gebruik gaat het voertuig korter mee.'

'Ik denk dat de zelfrijdende vervoersdienst sneller komt dan we denken. Het is relatief eenvoudig om auto’s op de snelweg zelf te laten rijden. De last mile, het ritje door de binnenstad, is complexer. Maar hoe belangrijk is die last mile? Lange ritten, zeg van Groningen naar Amsterdam, doet de auto en het laatste stukje neem je voor eigen rekening. Dat is geen science fiction meer.'