De ambitie van onze Sector Industrie: vijftig duurzame deals in 2017

Aan aandacht geen gebrek voor circulaire ondernemers in de industriële sector. Dat is mooi, maar wie gaat al die nieuwe businessmodellen voorzien van nieuwe financieringen? ‘Wij willen het voortouw nemen’, zegt Frans Cuppen, Regiodirecteur en Coördinator Sector Industrie bij ABN AMRO. Het vraagt volgens hem om veel creativiteit, expertise en doorzettingsvermogen. ‘Op bijna alle punten wijkt het af van traditionele financiering.’

ABN AMRO wil in 2017 meer ambitieuze bedrijven uit de industriesector helpen bij circulaire projecten. Waarom?

‘Als sectorbank zien we de circulaire economie als een leidend thema voor de toekomst van de industriesector. Duurzaamheid leeft, bedrijven zoeken naar manieren om slimmer en efficiënter te werken. De koplopers kijken nog verder en zijn bezig met het sluiten van de kringloop. Door circulair te ondernemen gaat geen grondstof verloren. Daarmee wordt alle waarde uit bestaande materialen gehaald en wordt het milieu ontzien. Daarvoor zijn echter wel grote investeringen nodig. Bijvoorbeeld om innovatieve technologie voor hergebruik van grondstoffen te ontwikkelen. ABN AMRO kan door zijn specialistische kennis onder andere helpen bij innovatieve financiering.’

Hoe wijkt dit af van de traditionele vormen van financiering?

'Op bijna alle punten. Zo zijn we betrokken bij het Nederlandse bedrijf LEDsEnable, dat het bedrijven makkelijk maakt over te stappen op duurzame en kostenbesparende verlichting. Een eerste project van LEDsEnable draait inmiddels op de Chemelot Campus in Geleen. Bedrijven als DSM huren de lampen en betalen niet voor het bezit, maar voor het gebruik. Dat vraagt om een andere kijk op de financiering. Anders dan traditionele bedrijven heeft LEDsEnable geen bedrijfspand, voorraden en in dit geval ook maar één debiteur.’

Wat vraagt dit van de bank?

‘We zien een verschuiving van traditionele zekerheden als vastgoed en voorraden naar contracten en kasstromen. We kijken bij dit soort financieringen dan ook goed naar de kredietwaardigheid van de productleveranciers en afnemers. We zetten onze assetspecialisten in die veel technologische objectkennis hebben, maar ook onze juridische specialisten om de waarde van contracten en de kasstromen te bepalen.’

Jullie leveren naast kapitaal dus ook kennis?

‘Door slim financieren en samenwerking met andere financiële partijen binnen en buiten ABN AMRO realiseren we financieringen die op basis van de traditionele uitgangspunten niet mogelijk zouden zijn. Onze opgebouwde kennis van het structureren van dit soort projecten, delen we met onze klanten.’

Hoe werkt dat in de praktijk?

'Een aansprekend voorbeeld is Black Bear Carbon. Deze Nederlandse onderneming ontwikkelde een technologie om autobanden te recyclen en daar de kostbare zwarte kleurstof carbon black uit terug te winnen. Dit wordt ook wel upcycling genoemd. De eerste installatie van Black Bear Carbon - die enkele miljoenen kost - staat in Nederweert en er is inmiddels grote internationale belangstelling. Veel afgedankte autobanden worden nu nog verbrand, met grote nadelige gevolgen voor het milieu. Vanwege het duurzame karakter, de professionaliteit van de onderneming én de enorme potentie van Black Bear Carbon, zoekt ABN AMRO naar een financieringsstructuur voor het bedrijf. Dit vergt creativiteit, expertise en doorzettingsvermogen. Juist door samen te werken en kennis én risico te delen, kan de onderneming straks zijn activiteiten wereldwijd uitrollen. Op die manier dragen we bij aan de oplossing van een wereldwijd milieuprobleem.’

De eerste projecten zijn ambitieuze startups. Hoe zit het met circulaire ambities van bestaande bedrijven in de sector?

‘Gelukkig kijken veel bedrijven hoe het slimmer en efficiënter kan. Steeds vaker in nauwe samenwerking met andere bedrijven in de keten. Zoals de leveranciers van de grondstoffen en de eindafnemers. Dat is voor de onderneming aantrekkelijk, maar ook voor ons. Bedrijven die duurzaam ondernemen hebben in de regel hun processen beter op orde en laten betere rendementen zien.’

Wat zijn de ambities van ABN AMRO?

‘De financiering van LEDsEnable vergde doorzettingsvermogen. Het proces met Black Bear Carbon is net gestart, maar alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat dit een vervolg moet krijgen. Het is dan ook onze ambitie om in 2017 vijftig duurzame deals te doen. Dit vereist op korte termijn grote inspanning, maar leidt op lange termijn tot een beter rendement en een duurzame maatschappij. Goed voor mens, milieu, maatschappij en voor de bank.’