De top-6 werelddoelen volgens onze medewerkers

De Verenigde Naties hebben zeventien werelddoelen opgesteld om de belangrijkste problemen in de wereld aan te pakken. Van ‘gelijke kansen voor iedereen’ tot ‘duurzame productie en consumptie’. Ambitieus, en voor maximale impact zullen overheden én bedrijven zich er écht aan moeten verbinden. ABN AMRO gaat dat doen. Medewerkers hielpen om de werelddoelen te prioriteren en externe stakeholders kunnen dat straks ook doen.

‘There can be no plan B, because there is no planet B’ is de meest pakkende samenvatting van een plan waar de VN al sinds 1971 aan werkt. Dit plan voor de wereld heet ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’. Een pakket van zeventien werelddoelen die elk een belangrijk probleem voor de wereldbevolking moeten oplossen. Armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, en nog veertien andere. Zoals bij alle ambitieuze plannen, hangt het slagen af van commitment van overheden én bedrijven. Voor de financiering bijvoorbeeld is tot aan 2030 al 5.000 tot 7.000 miljard dollar per jaar nodig. Het gaat hier niet om nieuw geld of extra kosten, want dan was het onbegonnen werk geweest. Het gaat vooral om het anders organiseren van bestaande geldstromen om de doelstellingen te behalen.

Actie ondernemen

In december vorig jaar heeft ABN AMRO zich met nog zeventien Nederlandse financiële instellingen verbonden aan de Sustainable Development Goals. Samen met De Nederlandsche Bank en de regering wil deze groep geld mobiliseren voor het behalen van de werelddoelen

Draagvlak als criterium

Hoe kiest een bank de juiste volgorde van de zeventien werelddoelen? ‘Draagvlak en betrokkenheid zijn de belangrijkste criteria voor een logische volgorde van de werelddoelen’, zegt Jan Raes, Sustainability Advisor bij ABN AMRO. ‘Als medewerkers, klanten, investeerders en de maatschappij achter de gekozen werelddoelen staan, is het makkelijker om impact te maken.’ Raes nam een interne enquête over de werelddoelen af. Daarin kozen medewerkers van ABN AMRO een top zes van werelddoelen uit het totaal van zeventien. Raes zocht voor die doelen uit wat de relatie tot de werkzaamheden van de bank is. Ofwel: in hoeverre het werelddoel al past bij wat de bank doet.

Zes werelddoelen

Dit zijn de zes werelddoelen die ABN AMRO-medewerkers het belangrijkst vinden:

 1. Werelddoel #12 - Duurzame productie en consumptie
  Werelddoel 12 staat voor integratie van duurzaamheid in de kern van bedrijfsprocessen en in onze financiële verslaglegging. Door een circulaire manier van produceren, ondernemen en consumeren, gooien we niet langer het oude weg om te vervangen door gloednieuwe spullen. Circulair betekent dat grondstoffen en producten een tweede leven krijgen.
 2. Werelddoel #8 - Eerlijke en sociale economische groei
  Dit staat voor groei op basis van reële economische activiteiten, benutting van en respect voor menselijk potentieel. Door garanties op gebied van gezondheid, veiligheid, werktijden en beloning, komen de resultaten van economische groei beter ten goede aan brede groepen van de bevolking.
 3. Werelddoel #10 - Gelijke kansen voor iedereen
  Werelddoel 10 behalen staat voor het promoten van gelijke kansen. Bedrijven die niet aan discriminatie doen, hebben betere toegang tot menselijk talent en een grotere markt. De winnaars van morgen zijn zich bewust van het belang van inclusief ondernemen en hebben beleid tegen discriminatie van klanten en medewerkers.
 4. Werelddoel #13 - Klimaatverandering stoppen
  Werelddoel 13 staat voor een dalende CO₂-uitstoot tegen 2030. De kosten om de negatieve effecten van klimaatverandering te neutraliseren voor de mens, zijn vele malen groter dan het omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen.
 5. Werelddoel #16 – Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
  Werelddoel 13 staat voor een rechtvaardige wereld met sterke wetgeving en instellingen, die opkomen voor rechten van burgers. Het tegengaan van corruptie versterkt de instituten die vrede, veiligheid en rechtvaardigheid promoten.
 6. Werelddoel #11 – Leefbare en duurzame steden
  De gebouwde omgeving biedt de grootste kansen om onze steden te verduurzamen. De leefbaarheid van steden hangt sterk samen met de mate van innovatie, renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving. Terugdringen van CO₂-uitstoot is ook met dit werelddoel sterk verbonden.

De volgende stap

Om de focus op bepaalde werelddoelen te kunnen stellen, is volgens Raes ook de inbreng van anderen dan alleen medewerkers nodig. ‘Nu is het tijd dat externe stakeholders aangeven waar voor hen de nadruk ligt’, zegt hij. ‘Daarom sturen we binnenkort een speciale nieuwsbrief met een poll. Zo kunnen externe stakeholders, zoals klanten of ngo’s, aangeven welke focus zij belangrijk vinden voor ABN AMRO. Ons doel hiermee is om beleid voor de werelddoelen op lange termijn te formuleren. Beleid dat past bij de bank. Daar horen keuzes, prioriteiten en heldere doelstellingen bij. Uiteraard zullen we over de voortgang en realisatie hiervan rapporteren.’