Richard (re)tweets: ‘Je mag ook trots zijn op het feit dat je niet perfect bent’

Hoofd Duurzaam Bankieren Richard Kooloos rangschikt elk kwartaal zijn favoriete (re)tweets. De oogst van deze keer: ABN AMRO’s Mensenrechtenrapport, de link tussen klimaatverandering en de oorlog in Syrië en het succes van Zelfstroom.

In de ruim 2.100 dagen als geregistreerd Twitteraar drukte Richard Kooloos, hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO, meer dan 3.200 keer op de tweet-knop. Hij deelt wat hij denkt, doet en ziet in de wereld van duurzaamheid. Dit is zijn selectie tweets van het afgelopen kwartaal.

‘Je ziet dat wat een tijdje geleden nog een heel theoretisch concept was, inmiddels veel zichtbaarder in de praktijk wordt. Zo zal ook de zakelijke kant van de bank in 2017 volledig aan de slag gaan met circulaire economie. Dat betekent voor de bouwsector natuurlijk iets anders dan voor de sector transport en logistiek. Ieder is er in zijn eigen werkgebied druk mee bezig en het leidt tot concrete transacties.’

‘Het probleem is glashelder. De wereldwijde middenklasse zal de komende jaren verdubbelen en zal aanspraak doen op dezelfde grondstoffen. Dat betekent dat je, wil je hetzelfde welvaartsniveau behouden en als bedrijf blijven groeien, iets zal moeten doen. Dat is volgend jaar nog niet een urgent probleem maar wel over 5 tot 10 jaar. En naast problemen liggen daar ook ongelofelijk veel kansen voor bedrijven.’

‘Als ABN AMRO willen we op dit vlak geen “thought leader” zijn maar een “action leader”. Met andere woorden: we willen transacties doen. Samen met onze klanten kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen.’

‘Sociaal ondernemen is een mooi thema. En ook een noodzakelijk thema om onder de aandacht te brengen. We werken graag aan een economie die voor iedereen wat oplevert. Maar vaak is bij een consument nog te weinig bekend waar producten van sociale ondernemers te koop zijn. En wat er zoal te koop is. Met de zoekmachine The Good Search hopen we een handje te kunnen helpen. Een zoekmachine die je helpt bij het vinden van sociale ondernemers en de zoekresultaten van die ondernemers bovenaan plaatst.’

‘Ons “Human Rights Report 2016” is echt een mijlpaal. We hebben alle activiteiten, zowel van de bank als van de bedrijven die wij financieren of namens klanten in beleggen, bekeken door een mensenrechtenbril. Hiermee laten we zien wat goed gaat en wat niet. Zo zijn we er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige lokale medewerkers arbeidscontracten hebben waarin uitgesloten wordt dat zij lid kunnen zijn van een vakbond. Dat staat natuurlijk haaks op de mensenrechten én het internationale verdrag dat we met vakbonden hebben getekend waarin staat dat we deze rechten onderschrijven. Zo zie je dat we in de praktijk de zaken die we beloven soms niet waarmaken. We proberen daar met dit rapport heel eerlijk over te zijn. Dat leidt tot nieuwe procedures om zaken beter te waarborgen.’

‘We hebben gekeken naar de meest urgente zaken voor ABN AMRO: discriminatie, arbeidsrechten, land-gerelateerde rechten en privacy. Onder dat laatste punt valt natuurlijk de relatie die we hebben met onze klanten en het beheer van financiële data, maar ook de veiligheid van betaalverkeer via bijvoorbeeld apps. Door die domeinen systematisch te onderzoeken, leg je meer van de risico’s bloot. Risico’s die je misschien nog niet onderkend hebt, maar die er wel zijn. En door er over te publiceren, toon je transparantie en stellen we onszelf kwetsbaar op. Ook moedigt dit andere partijen hopelijk aan om hetzelfde te doen. Ik heb er waardering voor dat we die kwetsbaarheid tonen. Je moet namelijk ook trots kunnen zijn op het feit dat je niet perfect bent.’

‘Zelfstroom biedt zonnepanelen aan als abonnement. Voor een paar tientjes per maand heb jij jouw dak vol liggen en is de stroom voor jou. En wil je na een paar jaar nieuwe panelen omdat de technologie verder gevorderd is, dan kun je ze om laten wisselen. Als het orderboek met nieuwe klanten weer vol is, gaat Zelfstroom via crowdfunding naar de markt en halen ze geld op. Zo stroomt er twee miljoen euro binnen in een paar uur tijd. Kaboem.’

‘Het is mooi om te zien dat duurzaamheid zo makkelijk investeringen trekt. Maar de manier waarop het gebeurt, is natuurlijk ook een waarschuwing aan de bank. Want het is jammer dat we dit soort financieringen zelf nog niet eenvoudig voor onze klanten mogelijk kunnen maken. We moeten uitkijken dat we zo niet minder relevant worden. Het is dus ook een aanmoediging voor de bank.’

‘Voorafgaand aan de burgeroorlog in Syrië was er een paar jaar sprake van extreme droogte. Daardoor trokken heel veel jonge mannen zonder werk van het platteland naar de stad. Dat levert een kruitvat op en het effect daarvan hebben we gezien. Die droogte was een van de elementen die tot die oorlog hebben geleid. Het is goed om te beseffen dat dit dus ook een consequentie is van klimaatverandering. Het leidt tot volksverhuizingen en uiteindelijk tot sociale onrust. Een extra argument om klimaatverandering serieus te nemen. Want misschien raken die extreme weersomstandigheden jou in Nederland nu nog niet, maar de vluchtelingenproblematiek die daarvan een direct gevolg is, die raakt je nu al wel.’

‘Op uitnodiging van minister Ploumen zijn vakbonden, ngo's, banken en overheid met elkaar om de tafel gegaan om te zien hoe de krachten gebundeld kunnen worden in landen waar mensenrechten onder druk staan. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamd IMVO convenant. Neem bijvoorbeeld de problematiek van landrechten. In sommige landen wordt land van boeren afgenomen omdat een bepaald bedrijf wil uitbreiden. Als je als financier in een latere fase wordt betrokken bij de bouw van een fabriek op die grond is er een kans dat je van die voorgeschiedenis geen weet hebt. We gaan nu kijken hoe je er voor kunt zorgen dat je vooraf veel beter bent geïnformeerd over de voorgeschiedenis van zo'n proces. Maar ook hoe je een lokale overheid of een bedrijf kunt laten inzien dat dit soort rechten gerespecteerd moeten worden. Als financier moet je dus niet alleen vertrouwen op de afgegeven vergunning. Want er kan een voorgeschiedenis zijn waar niemand je iets over vertelt.’

‘Ik ben het deels wel eens met deze tweet. Want als afdeling hebben we de ambitie dat duurzaam bankieren de norm wordt voor ABN AMRO. En dan zou een aparte afdeling niet meer nodig moeten zijn. Maar daar zijn we nog niet. Dus heb je mensen en een afdeling nodig om dat te versnellen.’

‘Toen ik met mijn huidige functie begon, was mijn missie om deze afdeling zo snel mogelijk weer op te heffen. Maar je ziet dat er steeds weer nieuwe onderwerpen bij komen waar je een verschil kunt maken. Zo was het betalen van belasting als bedrijf 5 jaar geleden helemaal geen onderwerp dat onder “duurzaamheid” viel. Maar kijk nu eens naar de discussie over belastingparadijzen en het effect van de Panama Papers. Of een onderwerp als ‘circulaire economie’ dat in korte tijd heel belangrijk is geworden.’

‘Ik ben me gaan realiseren dat er altijd een gebied achter de horizon blijft bestaan. En omdat we dag-in-dag-uit met dit onderwerp bezig zijn, zie je sneller wat er achter die horizon gebeurt dan wanneer je in de dagelijkse business zou zitten. Dat maakt het makkelijker om een organisatie sneller klaar te maken voor een volgende kans die zich aandient.’