De ABN AMRO Duurzame Investeringstool biedt inzicht en moet de ondernemer inspireren om te verduurzamen

Veel ondernemers willen hun bedrijfspand best verduurzamen. Maar waar begin je? Wat kost dat? En wie schakel je in? Daar geeft de bank in een paar klikken antwoord op met de Duurzame Investeringstool.

Ondernemers willen vooral ondernemen. Dat is een cliché maar daarom nog niet minder waar. Ondernemers met grote fabrieken zijn vooral bezig met de productiviteit in die fabriek – de machines, de werknemers – en niet zozeer met het pand dat er noodzakelijkerwijs omheen staat.

Daar wil ABN AMRO echter verandering in brengen. Het verduurzamen van vastgoed is een noodzakelijke manier om de uitstoot van CO2 te beperken. En die beperking is noodzakelijk om de planeet ook voor komende generaties bewoonbaar te houden. Daarom is sinds kort de ABN AMRO Duurzame Investeringstool, ontwikkeld samen met CFP Green Buildings, beschikbaar voor alle ondernemers – klant of geen klant – waarmee eenvoudig inzicht geboden kan worden in mogelijke duurzame verbeteringen aan het bedrijfspand én het effect ervan.

Inzicht en suggesties

‘De online tool geeft alle zakelijke klanten inzicht in het energielabel van hun pand en geeft suggesties voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie, ledverlichting en zonnepanelen. Ook laat de tool zien welke energielabelsprong mogelijk is’, legt Vincent Grobben uit. 

Grobben is relatiemanager bij ABN AMRO en loopt zelf ook regelmatig met zijn klanten door hun pand om te bezien welke duurzame verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. ‘De tool geeft de kosten van die maatregelen weer, berekent de terugverdientijd en geeft aan wat de CO2-reductie is die gerealiseerd kan worden. Met alleen het invoeren van het adres van het bedrijfspand krijgt men direct een compleet beeld van de duurzaamheid van het pand. Bovendien kan de klant direct offertes opvragen om die maatregelen – zoals zonnepanelen plaatsen of ledverlichting aanbrengen – te laten uitvoeren.’

Activeren

Ook kunnen zakelijke klanten de verduurzamingsmaatregelen volledig laten financieren bij de bank. Maar dat is niet het hoofddoel van de Duurzame Investeringstool. ‘We willen ondernemers vooral helpen en activeren om hun panden te verduurzamen. We verwachten dat dit inzicht dat we bieden met de tool daarbij gaat helpen’, stelt Grobben. 

Naast de klant helpen te verduurzamen en het terugbrengen van de CO2 uitstoot heeft de bank ook baat bij het verduurzamen van de bedrijfspanden. ‘ABN AMRO wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar de verduurzaming van bedrijfspanden levert ook minder risico op voor de bank. Mocht een ondernemer in de problemen komen en het pand verkocht moeten worden dan is een pand waarvoor al duurzame verbeteringen zijn doorgevoerd, uiteraard makkelijker te verkopen.’

Verbeterde tool

De Duurzame Investeringstool bestond al voor vastgoedklanten. ‘De tool werkte echter toen nog anders. Zo konden deze ondernemers alleen met de relatiemanager hun panden registeren in de tool en duurde het even voordat de resultaten weer terug kwamen. Dat hebben we inmiddels verbeterd. Iedereen kan nu zelf online de tool gebruiken en krijgt direct feedback over het effect van energiebesparende maatregelen. Doordat de tool nu veel laagdrempeliger is geworden, verwachten we dat hij door veel meer ondernemers gebruikt zal gaan worden. Een ondernemer kan nu zelf aan de slag op een moment dat het hem uitkomt. En hij ontvangt direct feedback. We maken het hem zo makkelijk mogelijk.’ Daarbij is de online tool nu voor alle ondernemers in Nederland beschikbaar. 

‘Iedere ondernemer zal andere motieven hebben om zijn pand te verduurzamen. De één zal overtuigd worden door het kostenvoordeel, de ander wil graag duurzamer ondernemen. Uit ervaring blijkt dat dat het inzicht en overzicht dat de tool biedt erg wordt gewaardeerd door klanten.’ Grobben geeft een voorbeeld van een eigen klant in de metaalverwerking. ‘Hij heeft grote fabriekshallen staan waar continue het licht brandt. We hebben berekend dat ledverlichting een enorme energiebesparing op gaat leveren. ABN AMRO biedt hem daarvoor 100% financiering en hij heeft die maatregel binnen 3 tot 4 jaar terugverdiend. Zo snijdt het mes aan beide kanten.’

De bankbrede missie is om in 2030 al het vastgoed gemiddeld op het A-label niveau te hebben. Nu is de gemiddelde kwaliteit van het vastgoed in de portefeuille van de bank nog D-label. ‘Er is dus aardig nog wat werk te verzetten. De tool moet een belangrijke rol gaan spelen bij het verwezenlijken van die ambitie’, aldus Grobben.

Wilt u zelf kijken hoe duurzaam en zuinig uw bedrijfspand is, vul dan de ABN AMRO Duurzame Investeringstool in.