Zelf óók aan de slag: de bank verduurzaamt haar kantoren

ABN AMRO stimuleert klanten hun woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. De ambitieuze doelstellingen gelden ook voor de eigen kantoren. De bank maakt ze in snel tempo energiezuinig. ‘De ervaring die we daarbij opdoen delen we met klanten,’ zegt Jordi Scholten van ABN AMRO Facility Management.

In het bankkantoor aan de Koningskade in Den Haag is het overdag altijd prettig koel. Maar niet omdat de airconditioning draait. Een innovatief materiaal in het plafond onttrekt warmte aan de omgeving en geeft kou af. Of omgekeerd – afhankelijk van de temperatuur in de omgeving. 

Het is slechts een van de aanpassingen die het kantoor uiterst duurzaam maken. ABN AMRO is sinds 2012 structureel bezig met het verduurzamen van alle bankkantoren, legt Jordi Scholten, strateeg van ABN AMRO Facility Management uit. ‘Het maakt deel uit van de ambitie van de bank om het vastgoed in Nederland energiezuiniger maken en zo de CO2-uitstoot van het vastgoed te verminderen: Missie 2030.’ Met een concreet doel: Alle panden  van klanten en de bank– moeten uiterlijk in 2030 gemiddeld energielabel A hebben, een aanduiding voor de meest energiezuinige gebouwen. 

Energieneutraal bankkantoor

Om de doelstelling te halen stimuleert ABN AMRO klanten woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. Maar ook de ruim tweehonderdvijftig panden die de bank zelf gebruikt zijn onder de loep genomen. ‘Door energiebesparende maatregelen kan de CO2-uitstoot van onze kantoren fors worden verminderd,’ zegt Scholten. Een succesvolle aanpak. ‘Sinds de start hebben we het energieverbruik van de kantoren die we gebruiken met ruim een derde naar beneden gebracht. Vijftig procent van de vierkante meters van het vastgoed in gebruik heeft inmiddels een energielabel A, een aanduiding voor de meest energiezuinige gebouwen.’

Het gaat hier om zowel panden die eigendom zijn van de bank als panden die de bank huurt. ‘We hebben de ambitie om alle gebouwen die we als bank gebruiken voor 2023 naar energielabel A niveau te brengen. Terwijl op dat moment de wettelijke verplichting is dat de kantoorpanden een energielabel C hebben.’

De ingrijpend verbouwde panden in onder andere Alkmaar en Den Haag zijn een blauwdruk voor andere kantoren. ‘Zo is Den Haag Koningskade na de verbouwing all-electric, er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt om het klimaat in het gebouw te regelen. Ons kantoor in Alkmaar aan de Bagijnenstraat is naast all-electric ook energieneutraal. Door de combinatie van energiezuinige klimaatbeheersing en zonnepanelen en vele andere maatregelen gebruikt het pand uit 1965 nu evenveel energie als het opwekt.’ 

Laaghangend fruit

Scholten koestert de successen, maar er is nog veel te doen. ‘Het laaghangend fruit is nu wel geplukt. Grote kantoren zijn relatief snel te verduurzamen, waardoor je direct veel impact behaalt. De verduurzaming van kleinere panden kost meer inspanning en tijd. Ook zijn de investeringen relatief hoger,’ weet hij. 

Facility Management bekijkt per pand wat er moet gebeuren. ‘Zo benutten we de natuurlijke vervangingsmomenten. Is een dak van een kantoor aan vervanging toe, dan plaatsen we direct zonnepanelen. Dat is efficiënt en scheelt in de kosten.’ Bijkomend voordeel van dit maatwerk is de ervaring die wordt opgedaan. ‘We ontwikkelen ons als expertisecentrum op het gebied van duurzaam vastgoed, een aanspreekpunt voor relatiemanagers die goed voorbereid naar de klant willen.’

De kosten voor verduurzaming zijn overigens geen reden om kantoren te sluiten, zegt Scholten. ‘Kosten van verduurzaming zijn geen reden om een kantoor niet aan te pakken. We maken een keuze op basis van klantbehoefte en zorgen ervoor dat alle gebouwen die de bank gebruikt minimaal label A gaan krijgen.’ 

Energiezuinige huurpanden

De bank richt zich met de verduurzaming niet alleen op panden waarvan het de eigenaar is. Ook de panden die de bank huurt moeten straks een A-label hebben. Scholten: ‘Dat vraagt natuurlijk om overleg met de eigenaar. Veel eigenaren zijn bereid te investeren. Zeker als we hen zekerheid kunnen geven over de verhuurperiode. Als je je pand energiezuinig maakt, betaalt zich dat in gemiddeld zeven jaar terug.’ 

Hij benadrukt dat een energiezuinig pand vaak ook meer waard is. ‘De overheid geeft ons daarbij een steuntje in de rug met de wetgeving. Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben om verhuurd te mogen worden.’ Het is - ook voor onze klanten - in de meeste gevallen veel kostenefficiënter om van dat moment gebruik te maken door het gebouw direct naar energielabel A te brengen.

Right to copy

De bank vindt het belangrijk de opgedane kennis te delen. De relatiemanagers delen de expertise in de markt en regelmatig worden vastgoedeigenaren rondgeleid in de kantoren waar de verduurzaming al is doorgevoerd. Scholten: ‘Wanneer een relatiemanager een klant deze extra service wil bieden nemen ze gewoon contact met ons op.’ Klanten en niet-klanten kunnen zo profiteren van de ervaringen van de bank, bijvoorbeeld met innovatieve technologie die helpt bij het besparen van energie. ‘We geloven in right to copy. Het is een goede zaak als we navolging krijgen, we hebben immers een gezamenlijk doel; het verduurzamen van de gehele gebouwde omgeving.’