Business Innovation Workshop biedt Kemie nuttige handvatten

Duurzaam ondernemerschap en een circulair businessmodel zijn in veel bedrijven inmiddels bekende begrippen. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om hier handen en voeten aan te geven. Reden voor de bank om een tweedaagse ‘Business Innovation Workshop’ voor zakelijke relaties te organiseren. In het circulaire paviljoen Circl gingen 19 deelnemers - samen met relatiemanagers van de bank - aan de slag met een duurzaam en circulair businessmodel voor hun bedrijf. Namens Kemie uit Helmond - topspeler in stenen werkbladen voor keukens en andere toepassingen - woonde Jean-Paul Fransen de workshop bij. Hij werd bijgestaan door relatiemanager Bart Odekerken.

Jean-Paul zag de workshop als een mooie kans. 'Ik ben persoonlijk zeer betrokken bij het thema duurzaamheid. Bij Kemie hebben we door de jaren heen al wel duurzame stappen gezet, maar er valt nog een wereld te winnen. Onze oorsprong ligt in natuursteen, later kwam hier composiet bij en nog weer later keramiek. Door deze veranderingen in het materiaal kunnen we de productie nu veel meer sturen en alleen maken wat we nodig hebben. Bij natuursteen blijft een restproduct over. In een steengroeve moet je maar zien welke uitgehakte blokken bruikbaar zijn om als aanrechtblad te dienen. Bij het uithakken van het aanrechtblad komt het nodige afval kijken, maar ook dat proberen we vandaag de dag tot een minimum te beperken. Ook hebben we de dikte van onze keukenbladen teruggebracht, dat scheelt in materiaalgebruik. Materiaal is kostbaar en grondstoffen zijn in veel gevallen eindig. Daar moet je bewust mee omspringen en jezelf steeds de vraag stellen hoe je de schadelijke impact op de omgeving zo klein mogelijk houdt. Het draait allemaal om bewustzijn.'

Samenwerken in de keten

Jean-Paul ziet het jaar 2023 als een belangrijke piketpaal. 'In dat jaar gaat de overheid alles circulair aanbesteden. Daar kun je als bedrijf wel je ogen voor sluiten, maar de vraag is of dat slim is. Van de andere kant is het best lastig om zo'n circulaire draai te maken. Je wilt dit toch planmatig aanpakken en er de juiste focus inleggen. Wat dat betreft kwam de workshop als geroepen. We moesten zelf flink aan de slag en werden stevig uitgedaagd. Tot dan toe was mijn gezichtsveld beperkt tot onze afnemers en toeleveranciers. In de workshop moesten we veel dieper graven en de hele keten in kaart brengen. Dan besef je dat de wereld waarin je je beweegt en waarop je invloed kunt uitoefenen veel groter is. Toen ik kort na de workshop naar een beurs ging, merkte ik aan mezelf dat ik daar op een andere manier rondliep. Ik ben inkoopmanager en was ineens heel anders naar producten aan het kijken. Een bijzondere ervaring, die workshop miste zijn uitwerking duidelijk niet.'

Relatiemanager Bart kan dit alleen maar beamen: 'De grootste les van de workshop is voor mij de noodzaak van samenwerken. De echte impact bereik je door met andere partijen de handen ineen te slaan. Dat was ook de reden dat we de hele keten met alle spelers in kaart moesten brengen. In het geval van Kemie zijn dat overigens meerdere ketens voor de verschillende materialen die zij toepassen in hun producten. Als je dat goed inventariseert en analyseert, kun je vervolgens je focus bepalen en doelen gaan stellen. Onze relaties werden ook uitgedaagd om met een andere blik naar hun eigen verdienmodel te gaan kijken. In het geval van Kemie kun je dan gaan nadenken over het terughalen van werkbladen als een keuken wordt afgebroken. Die materialen zijn immers slijtvast en tot in het einde van dagen goed te gebruiken, eventueel in een andere toepassing. Je kunt dan samen met de detailhandel gaan kijken hoe je deze retourstroom kunt inpassen in een nieuwe circulaire keten. Nu verdwijnen die oude werkbladen bij het afval.'

Duurzaam commitment binnen je bedrijf

Jean-Paul kijkt met veel tevredenheid op de workshop terug. 'Ten eerste heb ik veel nieuwe kennis opgedaan. Daarnaast ben ik uitgedaagd om veel dieper na te denken over de duurzame positie van Kemie in de keten. Ook zie ik het als een grote meerwaarde dat de sessies allemaal plaatsvonden in het circulaire paviljoen van ABN AMRO. Een zeer inspirerende omgeving waar je met eigen ogen kunt zien hoe circulariteit zich vertaalt in een gebouw. Maar het blijft niet bij twee mooie leerzame dagen. Het is nu aan mij als vlaggendrager om de andere mensen bij Kemie mee te krijgen in de verandering. Ik heb mijn bevindingen en lessen inmiddels gepresenteerd aan de directie en het management. In een stuurgroep gaan we de diverse focusgebieden bepalen en acties uitzetten. Net zoals samenwerken binnen de keten ontzettend belangrijk is, geldt dat uiteraard ook binnen je eigen bedrijf. Echt grote veranderingen kun je niet aan een enkeling overlaten, daarvoor heb je een breed draagvlak in je organisatie nodig. Dat commitment moet je met elkaar hebben, anders kom je er niet.'

Als het aan Bart, ligt volgen er meer van dit soort workshops. 'Ik kijk er met een zeer positief gevoel op terug. Circulariteit is een van de duurzame focusgebieden van de bank. Door onze zakelijke relaties hierin actief te betrekken en ook uit te dagen, breng je het vliegwiel aan het draaien. Dat is mooi om te zien en hartstikke inspirerend, maar ook ontzettend nodig. Er staan ons allen een paar duidelijke deadlines te wachten, die nu om actie vragen. Maar dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Waar richt je je op? Waar ga je beginnen? Veel bedrijven hebben hier geen capaciteit of denkkracht voor in huis. Dat wij als bank onze relaties een duwtje in de goede richting kunnen geven, is voor hen van grote waarde. Zeker als je bedenkt dat die bedrijven onderling tijdens zo'n workshop ook veel van elkaar opsteken.'