Speciale aandacht voor duurzaam wonen in hypotheekgesprek

Het verduurzamen van een woning levert huiseigenaren aanzienlijke voordelen op. Het gaat gepaard met lagere energielasten en meer comfort. Bovendien draagt het bij aan een beter klimaat. Ook is het in veel gevallen gunstig voor de waarde van de woning. Toch heeft het verduurzamen van woningen bij particulieren nog geen grote vlucht genomen. Onbekend maakt onbemind. Reden voor ABN AMRO om samen met enkele andere grote spelers op de hypotheekmarkt afspraken te maken over stimulerende maatregelen.

Zo hebben deze partijen zich bijvoorbeeld gecommitteerd aan actieve kennisoverdracht over het verduurzamen van woningen. Ook gaan de hypotheekverstrekkers hun klanten wijzen op de voordelen van een duurzame woning. Daarnaast gaan ze de financiering ervan eenvoudiger maken. Het komt erop neer dat de klant bij het afsluiten van een hypotheek het verduurzamen van de woning meefinanciert zonder dat hij zich vastlegt op de definitieve energiebesparende maatregelen die hij gaat nemen. Veel huizenkopers weten bij het afsluiten van de hypotheek nog niet precies hoe ze de woning het beste kunnen verduurzamen. De verwachting is dat door de combinatie van maatregelen meer klanten overgaan tot het verduurzamen van hun woning.

Energielabel A

Claire Dumas, directeur Hypotheken bij ABN AMRO, is blij met de volgende stap op weg naar een duurzame particuliere woningmarkt. 'Vorig jaar hebben we onze bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot in een concrete ambitie gevat. In 2030 hebben de woningen en kantoren van klanten waarvoor wij een lening hebben verstrekt gemiddeld een energielabel A. Uiteraard geldt dit ook voor ons eigen vastgoed. Maar ambities hebben is één, vervolgens moet je het natuurlijk ook gaan waarmaken. Bij onze particuliere klanten wordt het verduurzamen van de woning een vast onderdeel van het hypotheekadviesgesprek. We zijn in maart gestart en rollen dit gefaseerd uit. We richten ons op klanten die voor de aankoop of verbouwing van een woning staan. Voorheen gebeurde dat alleen als de klant er specifiek om vroeg of als de adviseur er persoonlijk veel belang aan hechtte. Nu gaan we dit in elk gesprek doen. Uiteraard kiezen we hiervoor een geschikt moment. Ook geven we inzicht in de 6% extra financiering die door het verduurzamen van de woning mogelijk is.'

De Energie Bespaarcheck

De bank biedt particuliere klanten een bijzondere service. Claire licht toe: 'Met de Energie Bespaarcheck van onze partner De Energiebespaarders geven we onze klanten inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van hun woning. Daarnaast rekent de tool uit hoeveel voordeel een energiebesparende maatregel als zonnepanelen, een nieuwe CV-ketel of extra isolatie oplevert. Met een druk op de knop vraag je ook gelijk een offerte of advies op maat aan. In het laatste geval komt er een adviseur bij je thuis. Het is dus echt een totaaloplossing. Zodra je akkoord gaat met de offerte voor de HR-ketel begeleiden De Energiebespaarders ook de installatie.' Claire is zeer te spreken over de eerste resultaten van De Energiebespaarders. 'In een periode van 3 maanden hebben we zo'n 45.000 klanten benaderd. 8.000 hebben de check doorlopen. En al 1.200 klanten hebben hun woning verduurzaamd. Het klimaat is er duidelijk rijp voor. Door tijdens adviesgesprekken intensief in gesprek te gaan over het verduurzamen van de woning verwacht ik dat de Energie Bespaarcheck de komende tijd nog veel meer gebruikers gaat krijgen.'

Toch houdt het pakket aan maatregelen binnen de bank hier nog niet op. Claire: 'We zijn ook intern hard bezig om de groene golf verder in beweging te brengen. Zo hebben we nu door het hele land ruim 50 zeer betrokken groene hypotheekadviseurs. Zij hebben de expertise, zorgen dat deze up-to-date blijft en wisselen actief kennis en ervaringen uit met hun "groene" collega's. Binnen hun marktgebied en team zijn zij de experts op het gebied van het verduurzamen van je huis. Zij brengen hun kennis over op onze andere hypotheekadviseurs, zodat ook zij duurzaam wonen kunnen bespreken met klanten. Ter voorbereiding van het hypotheekgesprek ontvangt de klant een link naar de Energie Bespaarcheck. Dat helpt om duurzaam wonen te bespreken in het adviesgesprek. We zien ook dat klanten het financieren ervan in de eerste berekeningen willen meenemen. De eerste ervaring leert dat dit alles ertoe leidt dat 30% van de klanten het verduurzamen van de woning in het uiteindelijke hypotheekadvies wil opnemen. Daarnaast stimuleren wij ook onze intermediairs om klanten met een hypotheek van ABN AMRO of Florius te wijzen op de voordelen van het verduurzamen van de woning. Ook vragen we hen de Energie Bespaarcheck actief onder de aandacht brengen bij klanten. Door op meerdere fronten tegelijk duurzaamheid te stimuleren, kunnen we onze impact vergroten. En dat is absoluut nodig gezien de ambities die er liggen.'

CO2-uitstoot verminderen

'Soms helpt het om de impact in getallen uit te drukken', gaat Claire verder. '40% van de CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van de gebouwde omgeving. Per jaar stoot het onroerend goed dat wij hebben gefinancierd ongeveer 6 megaton CO2 uit. Wanneer in 2030 de panden en huizen die wij financieren gemiddeld energielabel A hebben, realiseren we een reductie van 2 megaton CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 800.000 personenauto's. Als je alle klanten die bij ons een financiering hebben bij elkaar optelt, dan zie je dat onze reikwijdte heel groot is. Het ligt binnen onze invloed om zo'n 3,3 miljoen mensen goedkoper, comfortabeler en milieuvriendelijker te laten wonen en werken. Door samen op te trekken met andere partijen, wordt die impact alleen nog maar groter. Wij zijn dan ook zeer te spreken over de afspraken die we met collega-banken en het Waarborgfonds Eigen Woningen hebben gemaakt.'