Commercieel vastgoed op weg naar energielabel A

De duurzame ambitie van het onderdeel commercieel vastgoed liegt er niet om. Eind 2018 wil de bank 30% van het gefinancierde vastgoed op energielabel A hebben. En dat terwijl in 2015 de teller nog maar op 1% stond. Hoewel de transitie zich in rap tempo voltrekt, lijkt die ambitie niet helemaal realistisch. Maar Erik Steinmaier en Olaf Rutten zien vooral de grote stappen voorwaarts die ze samen met klanten maken. De verkiezing tot meest duurzame vastgoedbank in 2017 was daar een mooie bevestiging van.

Volgens Olaf, transitieleider commercieel vastgoed, was de torenhoge ambitie een bewuste keuze. “Als je dingen echt in beweging wilt brengen, kun je beter aan de hoge kant gaan zitten. Als we van 5 à 10 % waren uitgegaan, hadden we onze doelstelling weliswaar gehaald, maar waren we lang niet zo ver gekomen. Nu zijn we in drie jaar tijd van 1% naar bijna 15% gestegen en het jaar is nog niet voorbij.” Net als bij andere onderdelen van de bank vallen ook de CO2-reductieplannen van commercieel vastgoed onder Missie 2030. In dat jaar moet al het vastgoed dat de bank financiert gemiddeld energielabel A hebben.

Verplicht energielabel C in 2023

Inmiddels stelt ook de overheid regelgeving in het vooruitzicht, in 2023 moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C hebben. Voldoet een kantoor tegen die tijd niet aan deze eis, dan is een herfinanciering van het vastgoed niet meer mogelijk. Olaf merkt dat dit veel kantooreigenaren tot actie aanzet. “Deze maatregel van de overheid is vooral goed om de achterblijvers in beweging te krijgen. Wij gaan hierover ook actief in gesprek met onze klanten. Als financier willen wij straks ook geen kantoren meer in portefeuille hebben lager dan energielabel C.” 

Op dit moment brengt de bank de kantorenpanden in kaart die nog geen energielabel C hebben. Olaf: “Deze klanten vragen we met een plan te komen om de transitie mogelijk te maken. Vanuit een centraal systeem monitoren we de voortgang. Waar nodig helpen we onze klanten om op tijd aan de regelgeving te voldoen. In ieder geval gaan we zonder plan niet herfinancieren of financieren. Maar gelukkig maken de meeste klanten direct de stap naar energielabel A.”

ABN AMRO duurzame investeringstool

“Klanten kunnen gebruikmaken van onze duurzame investeringstool”, gaat Olaf verder. “Voor elk kantoor dat de energietransitie in gang wil zetten, is het een nuttig instrument. Het bepaalt eerst het vertrekpunt van een gebouw en schetst daarna wat er moet gebeuren om het gebouw energieneutraal te maken. Ook rekent de tool uit welke maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld energielabel C te behalen en krijg je te zien welk effect je daarmee bereikt. Om klanten vervolgens ook tot actie te verleiden, bieden we hier als bank een 100% financiering voor. De tool van CFP Green Buildings is gratis, hierdoor is de drempel laag. Als je hier een consultant voor moet laten komen, ben je al snel 2.000 euro kwijt.”

Zonne- of windenergie

Op de vraag wat de grote versnelling nog in de weg staat, antwoordt Olaf: “Het is vooral de woningenmarkt die achterblijft. En dat is ook wel logisch. Als je een appartementencomplex met 80 woningen hebt, moet je al die afzonderlijke huizen verduurzamen. Hiermee is veel tijd en geld gemoeid en dat moet wel rendabel zijn.” Volgens Olaf onderzoekt de bank intussen ook andere mogelijkheden. “Als een pand niet goed scoort op energie-efficiëntie omdat het een monumentaal pand is dat tocht, wil dit niet zeggen dat je dan maar niets moet doen. Je kunt je energie ook uit hernieuwbare bronnen als de zon of de wind laten komen.”

The right to copy

Erik Steinmaier, directeur commercieel vastgoed, benadrukt het belang van samenwerken. “Wij kunnen van alles willen, maar onze klanten moeten het wel gaan waarmaken. Daarom staan we open voor hun plannen, besteden we veel tijd aan het delen van ervaringen en brengen we klanten ook met elkaar in contact.” The right to copy is steeds vaker het uitgangspunt, Erik vindt het een inspirerende tijd. “We zijn nog niet zo lang geleden gestuit op de best practices van ASR. Deze woningbelegger heeft een succesvolle transitie van woonhuizen van energielabel F naar A begeleid. Wij kregen een kijkje in de keuken en konden ons voordeel doen met de quick wins en het plan van aanpak.” Andersom doet de bank dit ook. Erik: “We brengen onze klanten regelmatig met elkaar in contact tijdens events, zo organiseerden we onlangs ‘Groene versus bruine kantoren’.”

Naar een energieneutraal 2030

Als we vragen welk project er uit springt, hoeft Erik niet lang na te denken: het Bajes Kwartier in Amsterdam. Bajes Kwartier wil een proeftuin zijn voor duurzame energieopwekking, circulair materiaalgebruik en een gezond stadsleven. ABN AMRO treedt op als financier. Bij de keuze voor de bank speelde de duurzaamheidsambitie Missie 2030 een belangrijke rol. Erik: “In dit project komen energietransitie en circulaire economie samen en staat de gebruiker in alles centraal. Het wordt een nieuwe hotspot waar groen, gezond, geïnspireerd en gelukkig, wonen, werken en recreëren centraal staat. Het streven is om de impact op het klimaat tot nul te reduceren.”