Is ons human capital in waarde gestegen?

Steeds vaker stellen bedrijven zich de vraag welke langetermijnwaarde zij creëren met alles wat zij doen. Niet alleen voor henzelf maar ook voor klanten, medewerkers, investeerders en de maatschappij als geheel. *True Price lanceerde onlangs het Impact Institute, dat zich inzet voor een maatschappelijke benadering van kosten en baten. Na eerdere onderzoeken voor de bank naar de echte waarde van hypotheken en van financieringen in de cacaosector lag deze keer het menselijk kapitaal van de bank onder een vergrootglas.

Voor Adrian de Groot Ruiz, Executive Director van True Price, een mooie opdracht omdat de impact van de eigen medewerkers binnen de directe invloedssfeer van de bank ligt. “We gingen dus op zoek naar de waardecreatie van het menselijk kapitaal van de bank als geheel en de return on employee development in het bijzonder. Zo wilden we weten hoe de investeringen in opleidingen van medewerkers zich uitbetalen in waarde voor belangrijke stakeholders van de bank. Om te beginnen uiteraard voor de medewerkers zelf. Zij worden slimmer en kunnen doorgroeien. Doordat werknemers productiever worden, vertaalt het zich ook in een hogere klanttevredenheid en betere financiële resultaten voor aandeelhouders. Ook de maatschappij als geheel profiteert hiervan: hogere salarissen en winsten leiden tot meer belastinginkomsten. Zelfs toekomstige werkgevers profiteren van deze waardecreatie: wat mensen bij ABN AMRO hebben geleerd kunnen ze later elders toepassen.” 

Dat laatste doet de bank waarschijnlijk liever niet? “Dat zou je misschien denken, maar dat is niet het geval”, beantwoordt Nicole Böttger, People Development Consultant bij ABN AMRO, de vraag. “Wij stimuleren juist dat onze medewerkers met hun toekomstige inzetbaarheid bezig zijn. De tijd van een life-time employment ligt achter ons, het gaat er nu veel meer om dat je jezelf als persoon zo goed mogelijk ontwikkelt op een manier die bij je past. Het regelmatig wisselen van werkgever is iets wat de persoonlijke ontwikkeling van mensen juist ten goede komt.”

De waardestijging van human capital

Wat bracht het onderzoek aan het licht? Adrian: “Human capital is een van de vormen waarin ABN AMRO waarde creëert voor de lange termijn. We waarderen human capital op dezelfde manier als andere assets. We berekenen de contante waarde van de verwachte toekomstige inkomsten. Als werknemers leren en productiever worden, nemen de toekomstige inkomsten en daarmee het menselijk kapitaal toe. Hoe de totale waardecreatie er uit ziet is terug te lezen in het rapport​ (PDF 912 KB)”. 

ABN AMRO heeft de ambitie de komende jaren een lerende organisatie te worden. Voor de bank kent leren meerdere verschijningsvormen. Nicole licht toe: “We stellen medewerkers in staat op verschillende manieren te leren. Hierbij hanteren we de stelregel dat leren voor 70% on the job gebeurt, voor 20% door te leren van elkaar en voor de overige 10% door een opleiding te volgen.” Investeren in de opleiding van medewerkers is dus één manier om waarde te creëren voor de samenleving? Adrian knikt instemmend: “Ja precies, het is een uitdaging om te bepalen hoeveel dit moet zijn. Maar dit is wel belangrijk want ABN AMRO investeert behoorlijk in opleidingen. Op basis van externe data schatten we in dat het financiële rendement van opleidingen gemiddeld rond de 60% ligt. Het maatschappelijk rendement is hoger en schatten we rond de 240% in.” 

Mooie resultaten, maar wat vertellen deze cijfers ons nu precies? Adrian: “De bedragen en percentages in deze verkenning zijn een startpunt voor discussie en inzicht. Het onderzoek is een eerste analyse en vooral bedoeld om het interne bewustzijn over waardecreatie aan te wakkeren. Je kunt opleidingen als een kostenpost zien of als een investering in de ontwikkeling van je medewerkers, maar dus ook als een manier om waarde te creëren voor de maatschappij. Dit onderzoek helpt om dat besef beter te laten doordringen. Door het rendement van verschillende opleidingen te vergelijken helpt het ook om het opleidingsaanbod te optimaliseren en betere keuzes te maken.”

Learning & development ecosysteem

Nicole ziet het onderzoek vooral als een denkrichting om de ingezette verandering naar een lerende organisatie kracht bij te zetten. “We willen toe naar een organisatie waarin medewerkers de regie voeren over hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd bewegen we steeds meer naar een fact based en data driven HR organisatie. Het uiteindelijke streven is een nieuw ecosysteem waarin medewerkers op basis van hun profiel en online gedrag een opleiding krijgen aangereikt die de ene keer een verwijzing naar een collega, dan weer een Youtube-filmpje en de dag erna een Linkedin Learning blijkt te zijn. Dat we straks steeds meer grip gaan krijgen op de waardecreatie van employee development is een goede stimulans om onze lerende organisatie nog beter vorm te geven.” 

Adrian hoopt dat organisaties de komende jaren steeds meer gaan sturen op waardecreatie. “De verwachting is dat organisaties straks naast hun financiële winst- en verliesrekening ook een maatschappelijke of geïntegreerde winst- en verliesrekening gaan voeren. We zien wereldwijd een trend in de richting van zo’n Integrated Profit & Loss. Hiermee laat een organisatie zowel de financiële als niet-financiële waardecreatie voor al haar stakeholders zien: klanten, investeerders, medewerkers en de maatschappij als geheel. Maar voordat iedereen zover is, kan nog wel zo’n 5 tot 10 jaar duren. Voor de korte termijn wens ik dat de eerste organisaties gaan opstaan die op basis van de geïntegreerde winst- en verliesrekening aantoonbaar andere beslissingen nemen. Maar daarin stellen we ons bescheiden op.” Nicole hoopt dat steeds meer medewerkers de gedachte van ‘een leven lang leren’ gaan omarmen. “Door bewuster te zijn van het feit dat je elke dag leert van alles wat je doet, gaan medewerkers er nog meer de waarde van inzien. En ook dat is waardecreatie, al is dit dan op microniveau.”

*True Price zelf richt zich sinds oktober op het platform voor consumenten en organisaties om echte prijzen van producten te onderzoeken en te verbeteren.