ABN AMRO sluit zich aan bij Illegal Wildlife Trade Financial Taskforce

In oktober 2018 heeft Duke of Cambridge Prince William de Illegal Wildlife Trade (IWT) Financial Taskforce opgericht, die zich inzet voor het opsporen van illegale handel in wilde dieren via bancaire systemen. In januari van dit jaar heeft Kees van Dijkhuizen, Chief Executive Officer van ABN AMRO, op het World Economic Forum in Davos, Prins William de medewerking van de bank toegezegd. Initiatiefnemer van deze afspraak is collega James Spalding, Regional Head Security and Integrity Management Asia-Pacific.

Voor James is de bijdrage van ABN AMRO niet meer dan logisch. “In feite is de illegale handel in wilde dieren niets anders dan die in mensen, drugs en wapens. Het zijn criminele activiteiten die de samenleving ontwrichten en waar vaak ook grote gevaren achter schuilgaan. Als bank vervullen wij de rol van poortwachter. Door zorgvuldig onderzoek te doen naar onze klanten en ook hun transacties te monitoren, zijn we in staat illegale handel op te sporen.” 

“Als wij dit niet goed doen, kunnen die criminele activiteiten op grote schaal plaatsvinden. Globalisering komt mensen, bedrijven en overheden wereldwijd ten goede, maar het neemt ook in criminele kringen verder toe. Dit betekent dat wij internationale samenwerkingen nodig hebben om illegale activiteiten en handel te bestrijden”, voegt James toe.

Handel in bedreigde diersoorten

Het initiatief is vanuit Singapore opgestart. “De meeste illegale praktijken met wilde dieren hebben hun oorsprong in de Aziatisch-Pacifische regio, hier vinden dus ook de meeste financiële handelsstromen plaats. Bovendien is Singapore een vervoersknooppunt waar criminelen nog via de achterdeurtjes kunnen handelen”, legt James uit. “Handel in ivoren slachttanden van olifanten en hoorns van nijlpaarden vindt nog steeds op grote schaal plaats. Minder bekend is de handel in schulpdieren, die gebruikt worden in de Chinese productie van medicijnen. In Nederland en de rest van Europa komt het ook wel voor, maar op veel kleinere schaal.” 

Meer dan 30 internationale banken en financiële instellingen, waaronder Barclays, HSBC en Bank of America, hebben zich al bij de taskforce aangesloten om illegale handel te bestrijden. ABN AMRO is de eerste Nederlandse bank die zich aansluit bij de taskforce. 

“Het idee van de Financial Taskforce van de IWT is dat de leden van elkaar leren”, vertelt James. “Door die internationale samenwerking leren we de problemen en issues in andere rechtsgebieden kennen. Dit stelt ons in staat onze eigen activiteiten te verbeteren en vast te stellen of onze processen en beleid toereikend zijn. Alle leden van de taskforce hebben de toezegging gedaan hun medewerkers te trainen in het identificeren van verdachte transacties en informatie te delen over illegale handel in bedreigde diersoorten.” 

In de praktijk komt het erop neer dat er elk kwartaal een bijeenkomst in Londen is. Ook ontvangen alle aangesloten bedrijven vier keer per jaar een Intelligence Bulletin met belangrijk nieuws en feiten over succesvolle projecten om de illegale handel aan te pakken. Ook voorziet IWT de leden van opleidingspakketten. Alle leden delen op hun beurt relevante informatie en data over illegale handel in wilde dieren met de IWT.”

Dierenleed bestrijden vraagt om mensen met passie

Deelnemende organisaties en bedrijven bepalen zelf hoe zij hun beleid intern vormgeven. “Bij ABN AMRO zitten we nu nog in de beginfase. We hebben een team samengesteld van enthousiaste medewerkers uit de Aziatisch-Pacifische regio en het hoofdkantoor, dat één keer per maand een conference call houdt. We vinden het vooral belangrijk dat deze mensen passie hebben voor zowel wilde dieren als het milieu. Dat is cruciaal bij dit soort maatschappelijke initiatieven. Door de drive van mensen ontstaat energie en dat helpt enorm om dingen in beweging te krijgen. Uiteraard bestaat het team ook uit experts met de juiste kennis en vaardigheden.” 

Als onderdeel van de initiatieven en plannen binnen ABN AMRO, werkt het team samen met de duurzaamheidsafdeling aan bewustwording van het probleem bij medewerkers in de APAC-regio. James legt uit: “Hier vallen onze kantoren in Tokio, Shanghai, Singapore, Sydney en Hong Kong onder. Met vragen via onze interne educatie-app proberen we de betrokkenheid in de regio te vergroten. We zijn ook aan het onderzoeken hoe we dit onderwerp in ons Know Your Customer (KYC) proces kunnen integreren. Net als bij veel andere criminele activiteiten gebeurt het opsporen van handel in wilde dieren ook volgens het ‘follow the money’ principe.”

Verklaring over dierenwelzijn

Uiteindelijk is toetreding tot de taskforce een aanvulling op het dierenwelzijnsbeleid van de bank. “We zijn ons ervan bewust dat we als financiële dienstverlener via onze zakenrelaties ongeoorloofde praktijken kunnen opsporen en zo negatieve impact kunnen beperken op het welzijn van dieren.”

In 2016 heeft ABN AMRO een Animal Welfare Statement opgesteld. In deze verklaring legt de bank uit op welke thema’s de bank zich richt en wat de overkoepelende aanpak is. Eén ervan is de ambitie om geen handel in wilde dieren en bedreigde diersoorten te financieren. Andere onderwerpen in het statement zijn ‘dierproeven & biotechnologie’, ‘dieren in entertainment’ en ‘bont & wol’. 

Voor James is het duidelijk dat geen enkele organisatie of persoon de wereld alleen kan redden: “Om echt een vuist te maken tegen de georganiseerde misdaad, moeten we de handen op internationaal niveau ineenslaan. Doen we dat niet, dan zijn we gewoonweg niet in staat om al deze ongeoorloofde en nog steeds groeiende praktijken te bestrijden. Samen met de bij de taskforce aangesloten bedrijven kunnen we grote stappen maken in de internationale opsporing.”