Frontrunners ABN AMRO ontpoppen zich als maatschappelijk ondernemers

Hoe stimuleer je dat medewerkers hun maatschappelijke ideeën tot leven gaan brengen? Met de Frontrunner Challenge stelt de bank 50 medewerkers voor de uitdaging hun idee tot en met een kant-en-klaar concept uit te werken in een klein team gelijkgestemden. Het format is redelijk vrij, maar het idee moet een maatschappelijk doel dienen en ook een gezond business model opleveren. Voor Ella Romijn, Innovation Manager Social Impact, is de challenge een droom die uitkomt.

Ella leverde een paar jaar geleden een bijdrage aan het Reboot-programma binnen de bank. “We zagen twee dingen die niet goed gingen. Zo waren er zeer getalenteerde vluchtelingen die hier in Nederland niet aan werk konden komen en kampte de bank met een tekort aan IT’ers. Die twee behoeften hebben we aan elkaar gekoppeld en dat heeft ertoe geleid dat er binnen dit programma inmiddels 24 personen aan het werk zijn gegaan. Vorig jaar zijn we begonnen Reboot ook voor andere functiegroepen mogelijk te maken. Het project is spontaan ontstaan en door het enthousiasme van een groep medewerkers uitgegroeid tot een maatschappelijk succes.” Inmiddels is Reboot een vast onderdeel in het diversiteitsbeleid van ABN AMRO en heeft de bank tijdens de Dutch Business Summit on Refugees op 8 april het commitment afgegeven om 80 statushouders in dienst te hebben voor 2022.

Ideeën aan de man brengen

En de Frontrunner Challenge is bedoeld om nog meer van dit soort initiatieven mogelijk te maken? “Ja, dat zou heel mooi zijn. We zitten nu in het begin van het programma, dus nog in de opstartfase, maar de deelnemers hebben interessante ideeën gelanceerd, stuk voor stuk inspirerende initiatieven. Het levert niet alleen veel energie bij de teams op, maar door hun enthousiasme ook binnen de rest van de organisatie. En dat is mooi om te zien.” Wat zijn zoal de ideeën waar de deelnemers aan werken? “Ik wil de projecten niet in detail toelichten, omdat onze deelnemers deze straks zelf in de buitenwereld gaan pitchen. Anders maai ik het gras voor hun voeten weg. Maar je moet denken aan ideeën die met duurzame mode, educatie en community building te maken hebben. Er is één team dat zelfs al een merknaam heeft bedacht.” 

Wat bedoel je precies met dat pitchen? “Zodra de deelnemers de ideeën voldoende hebben uitgewerkt, stimuleren we ze om dit wereldkundig te maken en op zoek te gaan naar partners die hen kunnen helpen om het idee verder te brengen. Dat kunnen bedrijven of maatschappelijke organisaties zijn, maar bijvoorbeeld ook potentiële investeerders van binnen of buiten de bank. Aan het eind van de challenge moet er een concept liggen dat levensvatbaar is. Als dit concept leunt op de samenwerking met andere partijen – wat vaak het geval is bij maatschappelijke initiatieven – dan is het zaak hen zo vroeg mogelijk bij de planontwikkeling te betrekken.” En dit gebeurt dus allemaal onder werktijd. “Ja, deelnemers zijn hier gedurende een halfjaar zo’n 5 tot 10 procent van hun tijd mee bezig. Ik vind het heel bijzonder dat ABN AMRO dit stimuleert.”

Verbinding maken met klanten van de bank

Wat levert dit de bank dan uiteindelijk op? “Sowieso past het project in onze duurzame strategie ‘Accelerating the sustainability shift’, maar de Frontrunner Challenge zorgt er ook voor dat medewerkers hun talenten kunnen ontplooien. Soms juist die talenten die ze in hun dagelijks werk minder goed kwijt kunnen. Maar het werkt ook andersom, de energie en inspiratie vanuit het programma vertalen zich in nieuwe inzichten en ideeën in hun reguliere functie. Maar helemaal mooi is het als er straks bijzondere initiatieven uit voortkomen met positieve impact voor de maatschappij en mogelijk ook voor onze eigen dienstverlening.” Zie je ook een mogelijkheid om hier klanten bij te betrekken? “Dat juich ik alleen maar toe. Als de Frontrunner-teams straks hun idee gaan pitchen, zijn er mogelijk ook connecties te maken met zakelijke klanten van de bank, of met maatschappelijke organisaties die bij ons bankieren. Ik kan me ook voorstellen dat we bepaalde ideeën kunnen voorleggen aan particuliere klanten met interesse in impact investing.”

Duurzame doorbraken realiseren

Het Frontrunner Challenge concept is niet nieuw. “Een paar jaar geleden deden wij als bank met twee teams mee aan de Partnership Verkiezing. Eigenlijk eenzelfde programma als dat van ons, maar hier kwamen de deelnemers vanuit meerdere bedrijven.” Net als bij de Partnership Verkiezing begeleidt The Punchy Pack de Frontrunner Challenge voor ABN AMRO. Chantal Inen, eigenaar van The Punchy Pack, is een sociaal ondernemer. Het bedrijf koppelt bestaande organisaties aan nieuwe ideeën en vertaalt dit in duurzame doorbraken. “Tijdens de Frontrunner Challenge begeleidt The Punchy Pack de deelnemers bij het stap voor stap uitwerken van hun idee. Straks ligt er voor elk idee een eerste concept voor een duurzaam businessmodel. We zijn ook bezig om een Board of Believers op te richten met mensen vanuit de bank. Zij beoordelen de uiteindelijke concepten en blijven daarna beschikbaar om de deelnemers te helpen het concept echt uit te gaan voeren. Zij moeten waarborgen dat de teams ook na het programma voldoende draagkracht vinden.” 

Kun je iets vertellen over de deelnemers? “We mikten op een dwarsdoorsnede uit de gehele organisatie en dat is gelukt. Bijzonder is dat we onder onze deelnemers ook een aantal collega’s van onze bank uit Duitsland hebben. Die komen hier steeds met veel enthousiasme naartoe.” Wanneer begint de volgende editie? “Of die er komt laten we afhangen van het lopende programma. We zijn deze Frontrunner Challenge vanuit duidelijke doelen gestart, we willen eerst ervaren of we deze gaan realiseren. Uiteraard kijken we er als bank ook zakelijk naar. Het gaat uiteindelijk om het succes van de duurzame concepten. Samen met het organiserende team, The Punchy Pack en onze ambassadeurs ga ik de Frontrunner Challenge teams helpen om de duurzame impact waar ze voor gaan ook daadwerkelijk waar te maken. Ook nadat het programma stopt.”

Voor deelnemer Haydar Bayrak ligt de toekomst in verbinden

“De challenge is voor mij een bron van inspirerende werkbijeenkomsten. Iedereen is positief bezig en ook benieuwd naar elkaar. Als je iets opgooit krijg je onmiddellijk gratis ideeën terug. Ons idee gaat over het verbinden van mensen met de bank en heet ‘Op de bank bij de bank’.”

Voor Renate Bakker is deelname aan de challenge een mooi leerproces

“De bijeenkomsten geven mij veel positieve energie, maar zijn ook een goede spiegel. We willen een ecosysteem bouwen rond circulaire educatie. Dat is een heel breed onderwerp. Onze begeleiders helpen ons aan de juiste contacten en laten ons focus aanbrengen, zonder onze visie los te laten. Ook dagen ze ons uit goed te blijven kijken waar de wereld op zit te wachten.”