Externe beoordelingen

Investeerders van ABN AMRO zijn in toenemende mate geïnteresseerd in duurzaamheidskwalificaties. Wij erkennen dit en publiceren daarom vanaf 2013 hoe een aantal Sustainable Rating Agencies ons beoordeelt. Dit draagt bij aan de transparantie die we nastreven om onze stakeholders te informeren.

Benchmarks

Dow Jones Sustainability Index

(out of 100)
2013-2014* 47
2014-2015* 53
2015-2016 78
2016-2017 87
2017-2018 86
2018-2019 86

Transparantie Benchmark

(out of 200)
2012 153
2013 176
2014 155
2015 171
2016 188
2017 193

FTSE4Good

ESG rating (out of 5)
Juni 2016 4.0
Dec 2016 4.0
Juni 2017 4.0
Dec 2017 4.4

De Dow Jones Sustainability Index: wordt als benchmark gebruikt door beleggers die duurzaamheid een belangrijke overweging vinden voor de samenstelling van hun portefeuilles.
*De scores voor 2013-2014 en 2014-2015 zijn gebaseerd op openbare gegevens. Geen actieve deelname.
*De score van 2017-2018 wordt herberekend op basis van methodologische wijzigingen in de beoordeling 2018 door RobecoSAM.
Transparency Benchmark: is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen.
FTSE4Good: beoordeelt wereldwijd hoe duurzaam banken zijn op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance.

Sustainable Rating Agencies

Rating
Agency
Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Carbon Disclosure Project (CDP)  ABN AMRO neemt actief deel aan het CDP onderzoek over klimaatverandering. CDP vraagt bedrijven om gegevens over hun milieuprestaties en gebruikt dit voor analyses op het gebied van milieu, kansen en effecten. (cdp.net) Score D (disclosure) Score B (management level)
IMUG Aanbieder van consultancy- en onderzoeksdiensten op het gebied van sociaal verantwoordelijke investeringen, marktonderzoeken en marketing. Positief*
Positief**
Positief (B)*
Neutraal (CC)**
Positief (BB)*
Neutraal (CCC)**
Positief (BB)*
Neutraal (CCC)**
Positief (BBB)*
Positief (BB)***
oekom
Research AG
Aanbieder van informatie over de sociale en ecologische prestaties van bedrijven, sectoren en landen. C (Prime) C+ (Prime) C+ (Prime)
Sustainalytics Aanbieder van duurzaamheidsonderzoeken en analyses op het gebied van verantwoordelijke investeringen en sociaal verantwoordelijke investeringen. 71
(out of 100)
76
(out of 100)
76
(out of 100)
82
(out of 100)
Vigeo Aanbieder van informatie en onderzoeken over de ESG-prestaties en risico’s van bedrijven.
Meer informatie over op Vigeo-website en contactinformatie.
55/100 58/100

* Geregistreerde Gedekte Obligatie
** Ongedekte obligatie
*** Duurzaamheidsclassificatie