Externe beoordelingen

Klanten en investeerders van ABN AMRO zijn in toenemende mate geïnteresseerd in duurzaamheidsprestaties. Wij erkennen dit en publiceren daarom hoe een aantal Environmental, Social & Governance (ESG) Rating Agencies ons beoordeelt. Dit draagt bij aan de transparantie die we nastreven om onze stakeholders te informeren.

Een aantal highlights:

  • ABN AMRO staat opnieuw in de top 10% van beste banken wereldwijd in de Dow Jones Sustainability Index, per september 2019. De Dow Jones Sustainability Index wordt als benchmark gebruikt door beleggers die duurzaamheid een belangrijke overweging vinden voor de samenstelling van hun portefeuilles.
  • In 2019 staat ABN AMRO wederom in de top 5% van best presterende banken volgens FTSE4Good. FTSE4Good beoordeelt wereldwijd hoe duurzaam banken zijn op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur.

ESG ratings

Dow Jones Sustainability Index

(out of 100)
2014-2015* 53
2015-2016 78
2016-2017 87
2017-2018* 86
2018-2019* 83
2019-2020 79

Sustainalytics

(out of 100)
2014 76
2015 76
2017 82
2018 86
2019 83

FTSE4Good

ESG rating (out of 5)
Dec 2016 4.0
Juni 2017 4.0
Dec 2017 4.4
Dec 2018 4.6
Dec 2019 4.7

*De scores voor 2014-2015 zijn gebaseerd op openbare gegevens. Geen actieve deelname.
*De score van 2017-2018 wordt herberekend op basis van methodologische wijzigingen in de beoordeling 2018 door RobecoSAM. 
*ABN AMRO's DJSI score is in Q1 2019 opnieuw bepaald door RobecoSAM, op basis van media & stakeholder onderzoek. Dit leidde tot een verlaging van 86 naar 83 punten.

ESG Rating agency 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Dow Jones Sustainability Index 79 (top 10%) 83 (top 10% - revaluated in Q1 2019) 86 (top 5%) 87 (top 10%) 78 (top 15%)
Carbon Disclosure Project (CDP) Score B (management level) Score B (management level) Score B (management level) Score D (disclosure) -
Sustainalytics ESG Rating 83  (outperformer) 86 (leader) 82 - 76
Sustainalytics ESG Risk Rating 19.4 (Low risk)**** - - - -
MSCI A  (Average) A  (Average) A  (Average) A  (Average) -
FTSE4Good 4,7 (top 5%) 4,6 (top 5%) 4 (top 5%) 4 (top 5%) -
Transparency Benchmark 88,7% (4th place) ***** 193 (10th place) 188 (10th place) 171 (28th place)
IMUG Positive (BBB)* 
Positive (BB)***
Positive (BBB)*
Positive (BB)***
Positive (BBB)*
Positive (BB)***
Positive (BB)*
Neutral (CCC)**
Positive (BB)*
Neutral (CCC)**
ISS ESG (OEKOM) - C+ (Prime) C+ (Prime) - -
ISS Quality Score December 2019:
Environmental: 2
Social: 1
Governance: 2
- - - -
Vigeo Eiris 67 67 58 - -
Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) 72 (third place) 74 (third place) 79 (second place) - -
Bloomberg ESG Disclosure Score - 48 44 45 46

* Geregistreerde Gedekte Obligatie
** Ongedekte obligatie
*** Duurzaamheidsclassificatie
**** In 2018 heeft Systainalytics een nieuwe benchmark geïntroduceerd. In deze ESG Risk Rating worden onbeheerste risico’s gekwantificeerd in vijf categorieën: negligible, low, medium, high en severe
*****In 2018 zijn de criteria van de Transparantiebenchmark aangepast. Vanaf 2019 is de maximum score 100% en worden de scores om het jaar gepubliceerd