Ondernemershandboek: Circular Economy Guide

ABN AMRO gelooft dat de circulaire economie kansen biedt voor allerlei soorten bedrijven, van groot tot klein. De circulaire economie betekent voor alle partijen een veranderende rol. Daarom hebben we een handboek voor ondernemers gemaakt om hen op weg te helpen met de overgang naar een circulair businessmodel.

Naar een circulair bedrijf in 5 stappen

De Circular Economy Guide verklaart de basisbeginselen van de circulaire economie en geeft concrete handvatten. Bedrijven kunnen aan de hand van vijf stappen hun eigen circulaire businesscase opstellen. Het is voor hen belangrijk om naar de hele levenscyclus van een product te kijken, ongeacht hun rol in de huidige lineaire keten. Van ontwerp en materiaalkeuze, via productie en gebruik, naar hergebruik. Zo kunnen bedrijven inventariseren wat de huidige situatie is en zich richten op het anders inrichten van hun product, productieproces of eigendomsmodel.

De verhalen van pioniers laten zien dat de eerste succesvolle stappen richting circulaire businessmodellen al zijn gezet.