Maria Anne van Dijk: Samenwerken aan mensenrechten Bekijk de video

Belang van mensenrechten in de hele keten

Respect voor mensenrechten is belangrijk in de gehele keten. Daarom werkt ABN AMRO intensief samen met leveranciers, investeerders, NGO’s en spelers uit de wetenschap en politiek. Dit doen we onder andere met SHIFT, Global March against Child Labour en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Door samen te werken kunnen we echt verschil maken.

Samenwerking met NGO’s, vakbonden en de overheid

In oktober 2016 heeft ABN AMRO het IMVO-convenant voor de bancaire sector ondertekend. Dit convenant wordt gesteund door dertien banken, verschillende maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid. Het doel ervan is om mensenrechten verder te integreren in de bedrijfsvoering van banken, en om samenwerking te bevorderen op gebieden als het controleren van ketenleveranciers en betrokkenheid bij klanten in risicosectoren.

Sinds de start van het IMVO-convenant zijn er een aantal gezamenlijke rapporten gepubliceerd. Onder meer over de rol van Nederlandse banken in de cacaoketen en het aanwenden en vergroten van invloed door de IMVO-partijen om hun impact te vergroten. ABN AMRO neemt ook deel aan het 'Advisory Panel on Responsible Banking' van Nederlandse Vereniging van Banken'

Optreden tegen mensenhandel

Het verband tussen mensenhandel en banken is wellicht niet voor de hand liggend maar bestaat zeker. De belangrijkste drijfveer van mensenhandelaren is veel geld verdienen. Daar hebben banken een rol. Op het moment dat dit geld ergens in de legale geldstromen terechtkomt, ontstaat er een gelegenheid om mensenhandelaren op te sporen.

Door intensief samen te werken met verschillende experts, vergroot ABN AMRO de kennis over het onderwerp en kan er gerichter gelet worden op verdacht gedrag. Van instanties als de marechaussee, politie en justitie leert ABN AMRO via welke routes geld in de legale stromen terechtkomt, in welke branches mensenhandel het meest voorkomt en welke financieel gedrag hierbij hoort. Door intensief informatie met elkaar te delen, worden ontbrekende schakels ingevuld.