Ondernemerschap

Meer dan één miljoen Nederlanders verdienen hun geld als zelfstandig ondernemer. Dit is een zeer grote groep op de arbeidsmarkt. Helaas stopt bijna één derde van de starters, onder meer omdat ze onvoldoende zijn voorbereid. Daarom richt ABN AMRO zich, binnen het programma Partner van de Toekomst, op het coachen van startende ondernemers en het voorbereiden van ondernemerschap in het onderwijs.

Coachen van startende ondernemers

Jaarlijks zetten ruim honderd ABN AMRO medewerkers zich in als coach van een startende (sociale) ondernemer. Zij ondersteunen de starters om hun ondernemersambities te realiseren. Dit doen ze door een aantal coachgesprekken te voeren met de ondernemers.  We doen dit onder meer door samen te werken met Qredits en Social Enterprise NL

Onderwijs en ondernemerschap

We zijn sponsor van Ondernemen doe je Zo! van JINC. Hier leren VMBO-scholieren wat ondernemerschap inhoudt. Ze worden hierbij begeleidt door diverse coaches, waaronder ABN AMRO. Daarnaast zijn we al meer dan 25 jaar trotse sponsor van stichting Jong Ondernemen. Studenten richten zogenaamde student companies op en leren op die manier alle facetten van het ondernemerschap. Uiteindelijk dingen ze mee naar een landelijke en zelfs Europese finale.