ABN AMRO en Social Enterprise NL

Wereldwijd is er steeds meer behoefte aan duurzamere economische oplossingen. Sociale ondernemingen zijn op dit gebied een belangrijke vernieuwende kracht. Ze nemen het voortouw bij de transitie naar een duurzamere economie, waarin shared value de norm wordt.

De markt voor sociale ondernemingen is nog jong, maar heeft enorme groeipotentie. Impactinvesteerders zien mogelijkheden om deze potentie beter te benutten en hebben een sterke voorkeur voor bedrijven in de groeifase. Veel sociale ondernemingen hebben deze fase echter nog niet bereikt. Daarom is ABN AMRO een van de founding partners van Social Enterprise NL, het landelijke platform voor sociale ondernemingen.

Met onze expertise helpen we aangesloten ondernemers om hun maatschappelijke ambities te realiseren. Zo organiseren we regelmatig workshops, waarin we bijvoorbeeld nieuwe vormen van financiering bespreken. Denk aan crowdfunding. En via ABN AMRO Foundation ondersteunen onze medewerkers sociaal ondernemers, door middel van coaching.