Interview met de Voorzitter van onze Raad van Commissarissen

Voorzitter Tom de Swaan over de strategie, over de samenwerking met de Executive Board, en over compliance om waarde op de lange termijn te creëren.

Er is nooit echt een moment dat je zegt: “Ziezo, de strategie is klaar. Nu gaan we ‘m uitvoeren. Tom de Swaan Voorzitter van de ABN AMRO Raad van Commissarissen

ABN AMRO heeft de strategie in november 2018 aangescherpt. Hoe vind je dat de bank die strategie uitvoert?

“Er is nooit echt een moment dat je zegt: “Ziezo, de strategie is klaar. Nu gaan we ‘m uitvoeren.” Het is een doorlopend proces. Door de bank genomen liggen we op koers. Kijk naar de financiële sector als geheel en je ziet bepaalde aandachtspunten. Het opsporen van financiële criminaliteit bijvoorbeeld. En de druk van de negatieve rente. Er spelen ook zaken voor de langere termijn: wat is de bijdrage van de banken aan de digitale economie van de toekomst bijvoorbeeld? Voor wat betreft de digitalisering lopen we duidelijk voorop bij de banken in Nederland.”

Hoe is de relatie tussen de Executive Board (ExBo) en de Raad van Commissarissen (RvC)? Hoe verloopt de samenwerking?

“Die samenwerking is erg goed. We brengen veel tijd met elkaar door. De toon vanuit de top is zeer belangrijk. Bovendien hebben we veel bankervaring in de RvC gebracht met benoemingen als die van Anna Storåkers en Michiel Lap. Laetitia Griffith is ons in december komen versterken. Zij brengt juist iets anders mee: veel kennis van juridische zaken, maatschappelijke kwesties en het milieu. Ook dat is heel belangrijk. Al met al is de samenstelling goed.
Er is één punt waar we nog meer mee moeten: diversiteit. Daar ontbreekt het nog aan. Niet alleen genderdiversiteit, maar diversiteit in het algemeen. Dat staat het komende jaar dan ook hoog op de agenda van de Raad van Commissarissen.”

Wat zijn je verwachtingen voor 2020? Voor welke uitdagingen staat ABN AMRO?

“Dat hangt sterk af van de macro-economische omstandigheden. Kijk je naar de prognoses, dan wordt het een positief jaar. Maar het resultaat blijft onder druk vanwege de negatieve rente. We moeten uitzoeken hoe we daarmee omgaan. Een aantal maatregelen hebben we al getroffen. Belangrijk is vooral dat we positief blijven. Intern moeten we ons richten op HR: op het vinden en ontwikkelen van talent. We hebben binnen de bank een cultuur nodig waarin we altijd waarde blijven creëren. Ongeacht wat er in de wereld om ons heen gebeurt.”

Wat waren de belangrijkste aandachtspunten voor de Raad van Commissarissen vorig jaar? Het onderzoek van het Openbaar Ministerie heeft waarschijnlijk veel tijd gekost?

“Ja, dat is een belangrijke kwestie, die veel tijd in beslag heeft genomen. We moeten compliance zien als iets dat waarde creëert. Mensen willen dat hun bank veilig en betrouwbaar is. Compliance wordt wel eens gezien als lastig: al die extra informatie en documentatie die we aan onze klanten moeten vragen. Maar compliance creëert echt waarde. Zie het als een kans om met je klanten te communiceren, om ze een idee te geven wat de waarde is die wij als bank toevoegen. We hebben het in de loop van het jaar natuurlijk ook over de resultaten van de bank gehad, vooral ook vanwege de negatieve rente. En we hebben veel tijd besteed aan de opvolging van Kees van Dijkhuizen. In 2020 gaan we ons uitgebreid richten op de agenda voor de bank op de langere termijn: zoals digitalisering, het gebruik van data, kunstmatige intelligentie, de platformeconomie. We gaan ook meer ‘deep dives’ doen over zaken die er op de lange termijn spelen.”

Je noemt de opvolging van Kees. Hoe kijk jij terug op zijn tijd als CEO?

“Kees heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Hij heeft de bank goed geleid, onder andere op verduurzaming, de bank klaarstomen voor haar taak en voor de toekomst. Wat hij heel goed heeft gedaan, is dat alles vertalen naar echte actie. Niet dat we er al zijn, het is een doorlopend proces. Kees heeft de bank op voortreffelijke wijze geleid. ABN AMRO is hem veel verschuldigd. We hebben Robert Swaak als zijn opvolger voorgedragen. Die benoeming moet nog door de toezichthouder worden goedgekeurd. Maar, Robert brengt een berg ervaring met zich mee. Hij is lang in dienst geweest bij PwC, dus er is haast geen bank in Europa die hij niet van binnen heeft gezien, als adviseur of als controlerend accountant.”