Preventie van corruptie, fraude en cybercrime

Fraud Film Festival
Fraude Film Festival Bekijk de video

Beschrijving

Onze beleggers willen een stabiele bank die gezonde, sterke resultaten neerzet. Zij verwachten van ons een effectief beheer van risico’s op het gebied van corruptie, fraude en cybercrime. Wij monitoren de dreiging van cybercrime 24/7 en passen onze beveiliging waar nodig aan om het geld en de gegevens van onze klanten te beveiligen tegen inbreuken. Een van de manieren waarop wij de bewustwording en weerbaarheid van onze klanten willen vergroten, is door het sponsoren van het Fraude Film Festival, twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding daarvan.

Gecreëerde waarde

  • Wij beschikken over specifieke afdelingen die meten in hoeverre wij voortgang boeken bij het bestrijden van fraude, corruptie en cybercrime.
  • Wij werken met andere banken, politie en justitie samen om te zorgen dat financiële transacties afgeschermd worden van potentiële criminelen.

Fraudecijfers (Nederlandse Vereniging van Banken)*

Fraude bij internet bankieren (Nederlandse Vereniging van Banken)*

*Afname totaalschade door betalingsfraude.

De grootbanken in Nederland, waaronder ABN AMRO, hebben met elkaar afgesproken om op het gebied van fraudepreventie de handen ineen te slaan en elkaar niet te beconcurreren. Dit betekent dat de banken zelf geen gegevens over de door hen geleden schade door betalingsfraude bekendmaken. In plaats daarvan rapporteert elke grootbank de fraudecijfers aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB publiceert vervolgens de gecombineerde cijfers.