Duurzaam bedrijfsmodel

Sustainability of our business model

Beschrijving

Als bank spelen wij een belangrijke rol binnen de samenleving. Ons voortbestaan is belangrijk voor de Nederlandse economie. Wij moeten een solide, toekomstbestendige bank zijn, met een duurzaam bedrijfsmodel en gezonde, sterke resultaten, zowel financieel als niet-financieel. Alleen dan kunnen we onze belofte om duurzame waarde voor onze stakeholders te creëren, waarmaken. Een duurzaam bedrijfsmodel is per definitie een doorlopend proces. We blijven dus continu op zoek naar mogelijkheden om ons model te verbeteren.

Gecreëerde waarde

  • Er zijn maatregelen getroffen om op de kosten te reduceren, waarmee we tot 2020 EUR 900 miljoen besparen.
  • Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en het opzetten van marktuitdagers in de bancaire sector buiten onze eigen platforms om.

Onderliggend rendement op eigen vermogen

(in %)
2015 12.0
2016 11.8

Dow Jones Sustainability Index ranglijst

(scale 1 to 100)
2015 78
2016 87

Genderdiversiteit aan de top

(in %)
2015 23
2016 25