Ethiek en integriteit

Ethics and integrity

Beschrijving

De samenleving verwacht van ons dat we bij al onze activiteiten aan strenge ethische normen voldoen; geheimhouding betrachten ten aanzien van klantgegevens, wet- en regelgeving naleven, verantwoorde financieringsbeslissingen nemen en duurzame beleggingen aanbieden. Onze interne Commissie Ethiek biedt onze medewerkers een handvat om ook in de grijze gebieden moreel verantwoord te werk te gaan.

Gecreëerde waarde

  • Onze medewerkers nemen deel aan trainingen over zaken als klantfocus, anti-witwasnormen en belangenverstrengeling.
  • Onze interne Commissie Ethiek adviseert medewerkers over onderwerpen op het gebied van integriteit.

Aantal medewerkers dat training over compliance heeft afgerond

Op 31 december 2016 hadden in totaal 1.333 medewerkers een training over compliance afgerond. Doel van de training was om inzicht te verschaffen in de oorzaken van wangedrag en om daarmee in de toekomst integriteit en ethisch gedrag binnen de bank te bevorderen.