Verantwoord belastingbeleid

Responsible tax policy

Beschrijving

De samenleving verwacht van ons dat wij eerlijk belasting betalen en in geen geval belastingontduiking voor onze klanten faciliteren. In ons belastingbeleid beschrijven wij wat we bankbreed onder verantwoord fiscaal gedrag verstaan, niet alleen met betrekking tot onze eigen activiteiten maar ook ten aanzien van klanten.

Gecreëerde waarde

  • Wij hebben onze fiscale grondslagen en fiscale beleid in 2016 aangepast om uit te dragen dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Onze medewerkers nemen deel aan trainingen om klanten vanuit fiscaal perspectief te kunnen beoordelen.

Meer informatie over de belastingen die we betalen in elk land waarin we actief zijn, is te vinden in onze ‘2016 Annual Financial Statements’, noot 10 (‘Income tax expense, tax assets and tax liabilities’).