Verantwoord beloningsbeleid

Responsible remuneration policy

Beschrijving

De samenleving verwacht van ons meer dan ooit een verantwoord beloningsbeleid, voor alle medewerkers, op alle niveaus binnen de organisatie. In het kader van ons beloningsbeleid betalen wij eerlijke salarissen en bieden wij uitgebreide scholingsmogelijkheden, zodat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zich ook meer betrokken voelen.

Gecreëerde waarde

  • Bij ons beloningsbeleid houden wij rekening met externe eisen op het gebied van governance, de internationale context en marktgegevens.
  • In onze Global Reward Policy staan regels voor medewerkers wier werkzaamheden een materieel effect kunnen hebben op het risicoprofiel van de bank.

Voor meer informatie over de prestatie-indicatoren, zie ons beloningsbeleid in de paragraaf ‘Remuneration’ in het jaarverslag (tabel ‘Performance indicators Identified Staff’).