Wendbare organisatie

Agile organisation

Beschrijving

In een wereld die snel verandert, moeten wij snel kunnen reageren. Door een wendbare organisatie in te richten, kunnen wij alert op maatschappelijk trends en ontwikkelingen inspelen, nu en in de toekomst. Daarmee creëren wij weer extra waarde voor de samenleving.

Gecreëerde waarde

  • Dubbel werk bij onze controle- en ondersteunende activiteiten wordt zo veel mogelijk vermeden en het aantal geledingen wordt bankbreed teruggebracht.
  • Honderd multidisciplinaire teams en 1.000 medewerkers verspreid over de gehele organisatie werken nu al ‘agile’.

Employee engagement*

(in %)
 
2015 76
2016 82

*Score voor 2016 op basis van de herziene meetmethode. Voor meer informatie over medewerkerbetrokkenheid, zie onder 'Employee engagement’ in de paragraaf 'Group performance' in het jaarverslag 2016.