Duurzaam bedrijfsmodel

Sustainability of our business model

Beschrijving

Onze klanten willen een solide bank waarop ze kunnen bouwen terwijl ze plannen maken voor de toekomst. Een van onze topprioriteiten is om volgens een duurzaam bedrijfsmodel te werken. Een toekomstbestending model waarmee we gezonde, sterke resultaten kunnen neerzetten, zowel financieel als niet-financieel, en structureel waarde voor onze stakeholders kunnen creëren.

Gecreëerde waarde

  • Er zijn maatregelen getroffen om op de kosten te reduceren, waarmee we tot 2020 EUR 900 miljoen besparen.
  • Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en het opzetten van marktuitdagers in de bancaire sector buiten onze eigen platforms om.

Onderliggend rendement op eigen vermogen

(in %)
2015 12.0
2016 11.8

Dow Jones Sustainability Index ranglijst

(scale 1 to 100)
2015 78
2016 87

Genderdiversiteit aan de top

(in %)
2015 23
2016 25