Een positief effect op ESG criteria via onze financieringen en beleggingen

Human rights
Mensenrechten Bekijk de video

Beschrijving

Mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu zijn voor onze klanten belangrijke onderwerpen. Zij willen weten of hun geld wordt belegd in duurzame bedrijven met een goed moreel kompas. Wij zetten onze positie in om schendingen van de mensenrechten, slechte arbeidsomstandigheden en milieukwesties aan de kaak te stellen en daarmee verandering teweeg te brengen.

Gecreëerde waarde

  • Het duurzaam beheerd vermogen van onze klanten nam in 2016 toe van EUR 6,4 miljard naar EUR 8,2 miljard.
  • Wij introduceerden beleggingsadvies voor Private Banking-klanten op basis van duurzame beleggingsfondsen: Sustainable Investment Advisory.
  • In 2016 hebben we financiering ter beschikking gesteld voor klanten om hun onroerend goed te verduurzamen.
  • Van de 499 klanten met een verhoogd duurzaamheidsrisico, zijn er 179 gescreend op mensenrechten.
  • Bekijk de video's Green Bonds en Rond de tafel voor het klimaat.

Duurzaam vermogen klanten

(in miljard EUR)
2015 6.4
2016 8.2

Aantal GSRI-gescreende kredieten