Ethiek en integriteit

Ethics and integrity

Beschrijving

Onze klanten verwachten van ons dat we bij al onze activiteiten aan maatschappelijke normen en waarden voldoen; de klant centraal stellen, persoonsgegevens beschermen, verantwoorde financieringsbeslissingen nemen, duurzame beleggingen aanbieden. We hebben een Commissie Ethiek die onze medewerkers een handvat biedt om ook in de grijze gebieden moreel verantwoord te werk te gaan.

Gecreëerde waarde

  • Onze medewerkers nemen deel aan trainingen over zaken als klantfocus, anti-witwassen en belangenverstrengeling.
  • Onze interne Commissie Ethiek adviseert medewerkers over onderwerpen op het gebied van integriteit.

Aantal medewerkers dat training over compliance heeft afgerond

Op 31 december 2016 hadden in totaal 1.333 medewerkers een training over compliance afgerond. Doel van de training was om inzicht te verschaffen in de oorzaken van wangedrag en om daarmee in de toekomst integriteit en ethisch gedrag binnen de bank te bevorderen.