Gematigd risicoprofiel

Moderate Risk Profile

Beschrijving

Ervoor zorgen dat we een solide bank zijn, excessieve risico’s vermijden en stabiele resultaten behalen, is uiteindelijk ook in het belang van onze klanten. Vandaar dat wij een prudent risicobeleid voeren en binnen onze activiteiten spreiding en focus aanbrengen.

Gecreëerde waarde

  • We hebben onze marktrisico’s en portefeuilles teruggeschroefd en richten ons op kredietverlening met onderpand.
  • We voeren een gedegen kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Activa

(in %)
Woninghypotheken 39
Overige leningen aan klanten 29
Leningen aan banken 3
Securities financing 4
Derivaten 4
Financiële beleggingen 12
Overige activa 9

Passiva & eigen vermogen

(in %)
Klantdeposito’s 58
Bankdeposito’s 3
Langlopende & achtergestelde schulden 19
Securities financing 3
Derivaten 4
Kortlopende schulden 4
Eigen vermogen 5
Overige passiva 4