'Giving voice to value' voor onze klanten

Giving voice to value for our clients

Wat vinden onze klanten belangrijk? Wat zijn volgens hen – onze particuliere en zakelijke klanten – de belangrijkste thema’s waarmee wij als bank aan de slag moeten? En welke resultaten verwachten zij van ons? Wij zijn in 2016 met diverse klantgroepen het gesprek aangegaan om te horen welke onderwerpen er bovenaan hun wensenlijst staan. Dit zijn onze topprioriteiten, de zogeheten 'materiële onderwerpen'.

Onze topprioriteiten

Fraud Film Festival

Preventie van corruptie, fraude en cybercrime

In een digitale wereld die steeds complexer wordt, zijn consumenten en banken kwetsbaar voor gegevensdiefstal en cybercrime in al zijn vormen: phishing, malware, virussen, hacking – te veel om op te noemen. Wij monitoren de dreiging van cybercrime 24/7 en passen onze beveiliging waar nodig aan om het geld en de gegevens van onze klanten te beveiligen tegen inbreuken. Een van de manieren waarop wij de bewustwording en weerbaarheid van onze klanten willen vergroten, is door het sponsoren van het Fraude Film Festival, twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding daarvan.

Lees meer over preventie van corruptie, fraude en cybercrime
Sign language

Een helder en passend advies

Wanneer klanten advies vragen over een financieel product of een financiële dienst, is het heel belangrijk dat zij krijgen wat zij nodig hebben en dat ze begrijpen wat ze kopen. Een van de manieren waarop wij klanten een helder en passend advies bieden, is door bijvoorbeeld hypotheekadvies via de webcam aan te bieden. We zijn nu zelfs in staat– als eerste bank in Nederland dit in gebarentaal te doen.

Lees meer over een helder en passend advies
Tikkie

Co-creatie en innovatie

Onze klanten verwachten van ons dat we zo veel mogelijk gebruikmaken van technologie, ook om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten. Samen met fintech-bedrijven en andere partners bouwen wij aan innovatieve producten. En binnen de organisatie creëren wij een klimaat waarin innovatie alle ruimte heeft. Een goed voorbeeld hiervan is Tikkie. Een door een ondernemend team binnen de bank ontwikkelde betaalapp, waarmee klanten via WhatsApp betaalverzoekjes aan familie en vrienden kunnen sturen, bijvoorbeeld om de rekening te delen.

Lees meer over co-creatie en innovatie
Human rights

Een positief effect op ESG criteria via onze financieringen en beleggingen

Mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu zijn voor onze klanten belangrijke onderwerpen. Zij willen weten of hun geld wordt belegd in duurzame bedrijven met een goed moreel kompas. Wij zetten onze positie in om schendingen van de mensenrechten, slechte arbeidsomstandigheden en milieukwesties aan de kaak te stellen en daarmee verandering teweeg te brengen.

Lees meer over een positief effect op ESG criteria

Downloads

Sustainability Highlights 2016

Sustainability Highlights 2016

In de Sustainability Highlights zijn de kerncijfers opgenomen van de diverse activiteiten die we in 2016 hebben ondernomen om onze missie te realiseren - een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld. Lees meer op de pagina’s betreffende de duurzaamheidsrapportages op onze website.

Download de Sustainability Highlights 2016 (Engels) ​ (PDF 1 MB)