Verantwoord beloningsbeleid

Responsible remuneration policy

Beschrijving

Onze klanten willen weten hoe ons hoger management en onze overige medewerkers voor hun werk beloond worden. Wij zijn transparant over ons beloningsbeleid en over de prestatienormen en -metingen bij de toekenning van variabele beloningen.

Gecreëerde waarde

  • Bij ons beloningsbeleid houden wij rekening met externe eisen op het gebied van governance, de internationale context en marktgegevens.
  • In onze Global Reward Policy staan regels voor medewerkers wier werkzaamheden een materieel effect kunnen hebben op het risicoprofiel van de bank.

Voor meer informatie over de prestatie-indicatoren, zie ons beloningsbeleid in de paragraaf ‘Remuneration’ in het jaarverslag (tabel ‘Performance indicators Identified Staff’).