Betrokkenheid medewerkers en ‘empowerment’

Connections
Connections Bekijk de video

Beschrijving

Onze medewerkers zijn op zoek naar een uitdagende omgeving waarin zij zinvol werk verrichten, waarde creëren voor onze klanten en autonomie en verantwoordelijkheid krijgen. Een inclusieve werkomgeving waarin men zich gewaardeerd voelt, zorgt voor een gevoel van betrokkenheid en zeggenschap. Onze medewerkers houden wereldwijd contact met elkaar en wisselen kennis en ideeën met elkaar uit. Dit gaat via Connections, het social network binnen onze bank.

Gecreëerde waarde

  • 84% van onze medewerkers is positief over de insluitende werkomgeving (13 procentpunt boven de branchenorm).
  • Wij organiseren een Diversity Experience-congres en mentorprogramma’s voor vrouwen.
  • Wij hebben in 2016 EUR 54 miljoen geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers

Employee engagement*

(in %)
 
2015 76
2016 82

Genderdiversiteit aan de top

(in %)
2015 23
2016 25

*Score voor 2016 op basis van de herziene meetmethode. Voor meer informatie over medewerkerbetrokkenheid, zie onder 'Employee engagement’ in de paragraaf 'Group performance' in het jaarverslag 2016.