Ethiek en integriteit

Ethics and integrity

Beschrijving

Een bank met hoge normen en waarden is een aantrekkelijke plek om te werken. Alle medewerkers in Nederland hebben de bankierseed afgelegd. Daarnaast nemen onze medewerkers deel aan trainingen om goed inzicht te krijgen in de ethische richtlijnen van de bank. Onderwerpen die aan de orde komen zijn klantacceptatie, anti-witwasnormen, belangenverstrengeling en nog veel meer.

Gecreëerde waarde

  • Onze medewerkers nemen deel aan trainingen over zaken als klantfocus, anti-witwasnormen en belangenverstrengeling.
  • Onze interne Commissie Ethiek adviseert medewerkers over onderwerpen op het gebied van integriteit.

Aantal medewerkers dat training over compliance heeft afgerond

Op 31 december 2016 hadden in totaal 1.333 medewerkers een training over compliance afgerond. Doel van de training was om inzicht te verschaffen in de oorzaken van wangedrag en om daarmee in de toekomst integriteit en ethisch gedrag binnen de bank te bevorderen.