'Giving voice to value' voor onze medewerkers

Giving voice to value for our clients

Wat vinden onze medewerkers belangrijk? Voor wat voor soort bank willen zij werken? En wat verwachten zij van hun werkgever? Wij zijn in 2016 met onze werknemers het gesprek aangegaan om te horen welke onderwerpen er bovenaan hun wensenlijst staan. Dit zijn onze topprioriteiten, de zogeheten 'materiële onderwerpen'.

Onze topprioriteiten

Sign language

Een helder en passend advies

Klanttevredenheid speelt een belangrijke rol bij de mate waarin onze medewerkers tevreden zijn met hun werk. Vandaar dat zij onze klanten willen helpen bij het kiezen van de juiste producten en diensten, die het beste aansluiten op hun persoonlijke situatie. Een van de manieren waarop wij klanten een helder en passend advies bieden, is door bijvoorbeeld hypotheekadvies via de webcam aan te bieden. We zijn nu zelfs in staat als eerste bank in Nederland dit in gebarentaal te doen.

Lees meer over een helder en passend advies
Annual Econic

Co-creatie en innovatie

Er is binnen onze organisatie veel ruimte voor innovatie en co-creatie en onze medewerkers stellen dat op prijs. Maar ook in de wereld om ons heen wordt er veel geïnnoveerd. Samenwerken met partners ligt dan voor de hand. In juni 2016 heeft ABN AMRO het innovatiecentrum Econic geopend. Fintech-bedrijven en medewerkers van de bank ontmoeten elkaar hier in een regelvrije omgeving om gezamenlijk hun ideeën door te ontwikkelen en te testen.

Lees meer over co-creatie en innovatie
Connections

Betrokkenheid medewerkers en ‘empowerment’

Onze medewerkers zijn op zoek naar een uitdagende omgeving waar zij zinvol werk verrichten, waarde creëren voor onze klanten en autonomie en verantwoordelijkheid krijgen. Een werkomgeving waarin men zich gewaardeerd voelt, zorgt voor een gevoel van betrokkenheid en zeggenschap. Onze medewerkers houden wereldwijd contact met elkaar en wisselen kennis en ideeën met elkaar uit. Dit gaat via Connections, het social network binnen onze bank.

Lees meer over betrokkenheid medewerkers en ‘empowerment’
Fraud Film Festival

Preventie van corruptie, fraude en cybercrime

Onze medewerkers willen weten of hun werkgever zich inzet voor de bestrijding van corruptie, fraude en cybercrime. Wij bevorderen een cultuur waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen om ook zelf een bijdrage te leveren. Daarnaast proberen wij de bewustwording te vergroten door het Fraude Film Festival te sponsoren, twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding daarvan.

Lees meer over preventie van corruptie, fraude en cybercrime

Downloads

Sustainability Highlights 2016

Sustainability Highlights 2016

In de Sustainability Highlights zijn de kerncijfers opgenomen van de diverse activiteiten die we in 2016 hebben ondernomen om onze missie te realiseren - een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld. Lees meer op de pagina’s betreffende de duurzaamheidsrapportages op onze website.

Download de Sustainability Highlights 2016 (Engels) ​ (PDF 1 MB)