Preventie van corruptie, fraude en cybercrime

Fraud Film Festival
Fraude Film Festival Bekijk de video

Beschrijving

Onze medewerkers willen weten of hun werkgever zich inzet voor de bestrijding van corruptie, fraude en cybercrime. Door onze Compliance & Conduct-afdeling wordt een cultuur bevorderd waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen om ook zelf een bijdrage te leveren. Daarnaast proberen wij de bewustwording te vergroten door het Fraude Film Festival te sponsoren, twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding daarvan.

Gecreëerde waarde

  • Wij beschikken over specifieke afdelingen die meten in hoeverre wij voortgang boeken bij de bestrijding van fraude, corruptie en cybercrime.
  • Wij werken met andere banken, politie en justitie samen om te zorgen dat financiële transacties afgeschermd worden van potentiële criminelen.

Fraudecijfers (Nederlandse Vereniging van Banken)*

Fraude bij internet bankieren (Nederlandse Vereniging van Banken)*

*Afname totaalschade door betalingsfraude.

De grootbanken in Nederland, waaronder ABN AMRO, hebben met elkaar afgesproken om op het gebied van fraudepreventie de handen ineen te slaan en elkaar niet te beconcurreren. Dit betekent dat de banken zelf geen gegevens over de door hen geleden schade door betalingsfraude bekendmaken. In plaats daarvan rapporteert elke grootbank de fraudecijfers aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB publiceert vervolgens de gecombineerde cijfers.