Verantwoord beloningsbeleid

Responsible remuneration policy

Beschrijving

Wij hanteren een verantwoord beloningsbeleid voor al ons personeel binnen alle geledingen van de organisatie en onze medewerkers stellen dat op prijs. In het kader van ons beloningsbeleid betalen wij eerlijke salarissen en bieden wij uitgebreide scholingsmogelijkheden, zodat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zich ook meer betrokken voelen.

Gecreëerde waarde

  • Bij ons beloningsbeleid houden wij rekening met externe eisen op het gebied van governance, de internationale context en marktgegevens.
  • In onze Global Reward Policy staan regels voor medewerkers wier werkzaamheden een materieel effect kunnen hebben op het risicoprofiel van de bank.

Voor meer informatie over de prestatie-indicatoren, zie ons beloningsbeleid in de paragraaf ‘Remuneration’ in het jaarverslag (tabel ‘Performance indicators Identified Staff’).