Wendbare organisatie

Agile organisation

Beschrijving

‘Agile’ werken maakt onze bank niet alleen toekomstbestendig, maar heeft ook voordelen voor onze medewerkers: het geeft hen meer autonomie en verantwoordelijkheid voor het totale proces en creëert een omgeving waar ruimte is voor innovatie en co-creatie. En dat zorgt weer voor meer tevredenheid over het werk.

Gecreëerde waarde

  • Dubbel werk bij onze controle- en ondersteunende activiteiten wordt zo veel mogelijk vermeden en het aantal geledingen wordt bankbreed teruggebracht.
  • Honderd multidisciplinaire teams en 1.000 medewerkers verspreid over de gehele organisatie werken nu al ‘agile’.

Employee engagement*

(in %)
 
2015 76
2016 82

*Score voor 2016 op basis van de herziene meetmethode. Voor meer informatie over medewerkerbetrokkenheid, zie onder 'Employee engagement’ in de paragraaf 'Group performance' in het jaarverslag 2016.