E-invoicing

ABN AMRO wil de facturen die zij ontvangt van leveranciers zo veel mogelijk elektronisch verwerken. E-invoicing is voor ABN AMRO de volgende stap op de weg naar een duurzaam proces, met zo min mogelijk gebruik van papier. Bovendien verkort e-invoicing de doorlooptijd van de factuurverwerking.

ABN AMRO gaat over op e-invoicing

Voordelen voor u

Wat betekent e-invoicing voor u?

Voordelen voor ons

Om praktijkervaringen op te doen, loopt er binnen ABN AMRO momenteel een pilot e-invoicing met geselecteerde leveranciers. Voor hen is een Quick Start Handleiding beschikbaar. Na afronding van de proef wordt e-invoicing stapsgewijs ingevoerd voor alle leveranciers van ABN AMRO.

Ariba

ABN AMRO heeft Ariba als partner gekozen voor e-invoicing. Ariba is wereldwijd de grootste leverancier van integrale elektronische oplossingen voor zakelijke commerciële processen van bestellen tot betalen, waarbij zij kopende en verkopende partijen met elkaar verbindt (www.ariba.com). De Quick Start handleiding staat ook op het leveranciersportal van ABN AMRO op het Ariba Network.