Statuten

De statuten van ABN AMRO Group N.V., met statutaire zetel in Amsterdam, handelsregister Amsterdam, nr. 34370515, werden laatstelijk gewijzigd op 24 november 2015 voor notaris M. van Olffen.

De statuten van ABN AMRO Bank N.V., met statutaire zetel in Amsterdam, handelsregister Amsterdam, nr. 34334259, werden laatstelijk gewijzigd op 1 april 2010 voor notaris D.J.J. Smit.