Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

ABN AMRO Hoofdkantoor

2015 was voor de bank een goed jaar. We versterkten onze relaties met onze klanten. Dankzij de inzet van onze medewerkers heeft de bank op vele fronten vooruitgang geboekt en daarbij altijd het klantbelang centraal gesteld. Over heel 2015 rapporteerden we een nettowinst van meer dan EUR 1,9 miljard, het hoogste niveau sinds de nieuwe bank in 2010 van start ging. Onze geslaagde beursgang was een belangrijke mijlpaal. Bij het schrijven van dit nieuwe hoofdstuk van onze geschiedenis zijn we ons onverminderd blijven inzetten om voor al onze stakeholders duurzame waarde te creëren.

Een dynamische omgeving

Het economisch klimaat in Nederland was in 2015 gunstig. De groei van de Nederlandse economie was breed merkbaar en versnelde in de loop van het jaar. Ondertussen is er veel gaande op het gebied van wet- en regelgeving, en worden we hierin voortdurend met veranderingen geconfronteerd. Als financiële instelling voorzien we de toezichthouders en onze klanten van zeer gedetailleerde informatie, wat voor ons gepaard gaat met hogere kosten. Daarnaast zal een aantal wetswijzigingen ervoor zorgen dat de bankensector wordt opengesteld voor nieuwe marktpartijen waardoor de concurrentie zal toenemen. Met het uitbreiden, veranderen en steeds complexer worden van de wet- en regelgeving, neemt ook het risico van overtredingen toe. Dit betekent dat we de ontwikkelingen nauwgezet moeten blijven volgen. En terwijl we ons inzetten om aan alle strikte eisen te blijven voldoen, moeten we ook erkennen dat deze juist zijn ingevoerd om te zorgen voor een beter vangnet en om de transparantie te vergroten. Voor ons hoort het aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving gewoon bij ons vak.

Duurzame waarde: de kern van ons verhaal

Dit jaar zet ABN AMRO de volgende stap op weg naar geïntegreerd rapporteren. Dat betekent dat we in ons jaarverslag meer aandacht besteden aan de toekomst en de strategie van de bank en dat we meer niet-financiële gegevens en doelstellingen publiceren. In 2015 traden we regelmatig in gesprek met onze stakeholders – klanten, investeerders, medewerkers en de samenleving als geheel. We bespraken onze strategische prioriteiten en de onderwerpen die voor hen van materieel belang zijn. In ons jaarverslag presenteren we de uitkomsten van deze intensieve dialoog. De overgang naar geïntegreerd rapporteren past binnen ons streven om op de lange termijn waarde te creëren voor al onze stakeholders.

Boven alles vinden we het belangrijk om duurzame relaties op te bouwen met onze klanten. Een voordeel daarvan is dat we onze klanten kennen en hun activiteiten en sector begrijpen. Dat zien we bij ons bedrijfsonderdeel Corporate Banking, dat in de afgelopen jaren zijn positie op de zakelijke markt heeft weten te heroveren; ook met het verlenen van sectorspecifiek advies is in 2015 veel vooruitgang geboekt. De sectorexperts bij Corporate Banking hebben kennis van de context waarin hun klanten actief zijn en gebruiken deze kennis proactief om op- maat-gemaakte adviezen te geven.

In deze snel veranderende digitale wereld investeren we in onze toekomst door ons IT- landschap verder te ontwikkelen, een proces dat sinds 2013 is versneld. Zo hebben we in 2015 een on-premise private cloud omgeving ingevoerd en de eerste applicaties naar deze omgeving gemigreerd. Retail Banking blijft investeren in innovatieve manieren om onze mobiele diensten – die al uiterst populair zijn – toekomstbestendig te maken. Het merendeel van de mobiele en onlinediensten van Retail Banking worden ook aangeboden door Private Banking en Corporate Banking.

Onze mensen zijn onze toekomst, en ook in 2015 hebben we ons ingezet voor onze ambitie om een Top Class Employer te zijn. We bieden onze medewerkers een werkplek die hen voldoening geeft, evenals een breed pakket aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2015 kwamen we met ons Employee Engagement Onderzoek uit op een score van 76%, terwijl de financiële sector wereldwijd 74% scoort. Ook verhoogden we onze doelstellingen voor genderdiversiteit: voor 2020 willen we dat vrouwen op 30% van de topmanagementposities en op 35% van de functies in het hogere middenmanagement worden benoemd (eind 2015: 23% respectievelijk 25%).

Wat betreft ons streven om positief te worden erkend voor hoe we omgaan met duurzaamheid hebben we in 2015 onze duurzaamheidsstrategie vertaald in (meetbare) doelstellingen. Ondertussen verduurzaamt onze core business: het verlenen van financiële en beleggingsdiensten. We passen bijvoorbeeld milieu-, sociale en governance criteria (ESG) toe bij het beoordelen van potentiële beleggingsmogelijkheden voor onze klanten. En we onderschrijven internationale standaarden, zoals het Global Compact initiatief van de Verenigde Naties. Ook gaf de bank in mei 2015 een groene obligatie uit met een nominale waarde van EUR 500 miljoen en een looptijd van vijf jaar. Deze obligatie werd door International Financing Review uitgeroepen tot Socially Responsible Investment Bond van het jaar.

Bij al onze bedrijfsonderdelen werd vooruitgang geboekt met het programma voor Vertrouwd en Verantwoord Bankieren, waarmee we klantgegevens de komende jaren efficiënter en doelmatiger kunnen registreren. Dankzij al deze maatregelen kunnen we een gematigd risicoprofiel realiseren en voorkomen dat we klanten hebben die we niet willen bedienen.

Financiële resultaten over 2015

We hebben in 2015 goede resultaten behaald. De onderliggende nettowinst over heel 2015 bedroeg EUR 1.924 miljoen, een toename van 24% ten opzichte van het jaar ervoor. De cost/income ratio kwam in 2015 uit op 61,8% (in 2014 was dat 60,2%). Voor 2017 willen we dat de cost/income ratio weer binnen een bandbreedte van 56-60% uitkomt. Het rendement op eigen vermogen verbeterde naar 12,0%, van 10,9% in 2014. Dat is binnen de doelstelling van 10-13%. Onze kapitaalpositie is verder versterkt en de fully-loaded CET1-ratio bedroeg 15,5%, vergeleken met 14,1% eind 2014. Het voor 2015 voorgestelde dividenduitkeringspercentage hebben we verhoogd van 35% naar 40% van de gerapporteerde winst, oftewel EUR 0,81 per aandeel. Dit komt neer op EUR 764 miljoen; hiervan wordt EUR 414 miljoen (EUR 0,44 per aandeel) voorgesteld als slotdividend.

Graag bedank ik onze klanten ervoor dat ze kiezen voor ABN AMRO en onze medewerkers voor hun bereidheid en vermogen om zich aan te passen in deze snel veranderende tijden. We hebben er alle vertrouwen in dat de bank dankzij hun toewijding en inzet goed in staat is om de kansen en uitdagingen waarmee we de komende jaren te maken krijgen succesvol aan te pakken.

Dit is een verkorte versie van het Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur in het ABN AMRO jaarverslag over 2015. 
Lees het volledige bericht (Engels)​ (PDF 137 KB)