De samenleving

Society at large

Adrian de Groot Ruiz (True Price) over het onder de loep nemen van ABN AMRO's invloed op de samenleving.

“Het creëren van financieel en sociaal kapitaal is een van de belangrijkste factoren voor de bank als geheel. Het gaat hier niet alleen om de eigen baten van ABN AMRO, maar ook om de mogelijkheid die we klanten bieden om winst te maken, vermogen op te bouwen, een woning te kopen of zorgeloos te sparen.”

Onze belangrijkste bijdrage aan de samenleving is het creëren van financieel en sociaal kapitaal. ABN AMRO probeert de reikwijdte en complexiteit van haar invloed op de samenleving onder andere te kwantificeren door geïntegreerd te rapporteren. Een geïntegreerde winst- en verliesrekening (IP&L) kent een financiële waarde toe aan niet-financiële zaken, zoals CO2-uitstoot, gemeenschapszin en welzijn. Daarbij wordt uitgegaan van zes soorten kapitaal zoals gedefinieerd door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Dit past binnen de manier waarop ABN AMRO op dit moment rapporteert. In 2015 zijn we samen met True Price, een ‘social enterprise’ dat bedrijven helpt om hun maatschappelijke impact te meten en te verbeteren, gestart met drie IP&L pilotprojecten. True Price heeft ons begeleid bij het meten van de invloed van onze hypotheekverlening, onze investeringen in de cacaoketen en de invloed van de bank als geheel. Deze pilots geven ons voor het eerst inzicht in de belangrijkste factoren die waarde creëren, in risico’s, kansen en acties waardoor wij onze invloed op de samenleving kunnen verbeteren. Ga naar Duurzaam bankieren voor meer informatie over onze samenwerking met True Price.