Medewerker

Employee

Nargis Goldfinger Rasheed (Asset en Liability Management Analist ABN AMRO) over diversiteit.

“Door bewustwording en de bereidheid om diversiteit binnen te bank te vergroten, kunnen we het brede spectrum van talenten van onze medewerkers optimaal inzetten.”

"Dankzij diversiteit bekijken we binnen ons team de dingen vanuit een ander perspectief, en dit voegt voor ABN AMRO waarde toe. Bij diversiteit en inclusie gaat het erom dat we de unieke talenten en ervaringen van onze mensen samenbrengen en deze optimaal inzetten. En dan maakt het niet uit wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Diversiteit zorgt ervoor dat onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de samenleving waarin we leven, en dit helpt ons de beste oplossingen te ontwikkelen en de klantervaring te verbeteren. Ook zorgt dit voor innovatie, respect en creativiteit. Bij ABN AMRO streven we ernaar het aantal vrouwen en mensen met verschillende culturele achtergronden te vergroten. Onze business lines hebben duidelijke doelstellingen als het gaat om het aantrekken van mensen met een beperking. Door de verschillende talenten binnen teams optimaal in te zetten, kunnen we synergie creëren. Ook buiten onze eigen organisatie willen we kansen creëren, bijvoorbeeld met het ‘Route 99’-initiatief dat ondernemingen helpt om geschikte banen aan te bieden aan mensen met een beperking. We beseffen dat je ongelijkheid pas kunt bestrijden als je eerst het bewustzijn vergroot."