Onze strategie

Onze lange termijn strategie steunt op een stevig fundament. We stellen het klantbelang centraal. We investeren in de toekomst. We handhaven een gematigd risicoprofiel. We streven naar duurzame groei. Ons doel is om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders - de klant, onze medewerkers, investeerders en de samenleving als geheel.

Richting onze klanten zetten we in op het bieden van de best mogelijke inzichten en adviezen en het bieden van eenvoudige toegang tot onze producten, netwerk en diensten. Voor onze werknemers beloven wij hun de mogelijkheden te bieden maximaal gebruik te maken van hun potentieel en zich verder te ontwikkelen. Onze investeerders beloven wij een duurzame groei en attractieve opbrengsten binnen een gematigd risicoprofiel. De risico’s die we nemen, kunnen we overzien. In alles wat we doen. We beloven maatschappijbewust te zijn en te investeren in de toekomst. 

We zijn ervan doordrongen dat we een hoeksteen zijn van de economie. En daarom willen we een belangrijke, transparante bijdrage leveren aan de samenleving, een bijdrage die vooral, maar niet alleen financieel is. 

Dat stelt ook eisen aan onze eigen mensen en hoe we met elkaar omgaan. We weten waar we voor staan en kiezen er bewust voor om deel uit te maken van deze bank. Onze flexibele instelling en behoefte aan autonomie zorgen ervoor dat we ons voortdurend willen ontwikkelen. We hebben de taak om het beste in onszelf naar boven te halen. Alleen dan kunnen we voor onze klanten de beste bank zijn. 

Om continu goed aan te sluiten op de veranderende wensen van de klant, zetten wij in op de volgende prioriteiten: het inbrengen van waardevolle expertise, het bieden van een inspirerende en makkelijke gebruikerservaring, het verder groeien op basis van onze expertise en daarbij het constant innoveren van onze diensten en als vierde het werken op een agile manier met veel nadruk op het versimpelen van onze producten, processen en organisatie.

Strategische prioriteiten op middellange termijn

 1. Bieden van expertise
  We willen onze klanten waardevolle financiële- en sectorkennis bieden. Zowel digitaal als persoonlijk. Onze deskundigheid is onze kracht. Met onze kennis en ervaring onderscheiden we ons van concurrenten. We zijn al jaren de beste private bank én de beste zakenbank in Nederland. En onze mobiel bankieren-app voor Retail- en Private Banking-klanten is een van de best gewaardeerde bankenapps in Nederland. Richting 2020 gaan we onze deskundigheid verder uitbouwen. We versterken en verbreden onze financiële- en sectorkennis, en willen daarmee in meer landen actief worden. Daarnaast openen we ons netwerk, zodat we onze klanten verder kunnen helpen, bijvoorbeeld via nieuwe partnerships. 

 2. Verbeteren van de klantervaring
  We zetten nog sterker in op digitalisering. We willen dat de klant hun transacties en beleggingen kunnen doen op elke plek, op elk moment en op elke manier. Om dat te bereiken richten we ons IT-landschap anders in, investeren we in nieuwe technologieën en zoeken we fintechs op om krachten te bundelen. 

 3. Innoveren en groeien
  De komende jaren groeien we stapsgewijs. Corporate Banking gaat met haar sectorexpertise ook bedrijven bedienen in Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. ECT Clients breidt uit, geografisch en met nieuwe sectoren zoals Natural Resources en Food. Private Banking versterkt haar activiteiten in Noordwest-Europa en streeft naar het harmoniseren van haar IT-platformen . MoneYou voegt betalen toe aan haar productaanbod en wordt een 100% digitale, full-service Europese retail-innovator. En voor Corporate Banking en Private Banking willen we nieuwe digitale innovators introduceren.

 4. Snel leveren
  We plaatsen de klant voorop, we versnellen, we digitaliseren. Daarom zetten we in op een organisatie en cultuur waar gewerkt wordt op basis van vertrouwen en waar ruimte is voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren van werken. Onze organisatie wordt eenvoudiger, minder gelaagd en we zullen het werk met minder mensen gaan doen. Daarnaast gaan de business en IT in multidisciplinaire teams producten ontwikkelen en verbeteren aan de hand van klantervaringen. Agile werken versnelt onze time-to-market, betrekt klanten bij productontwikkeling en geeft collega’s bovendien meer autonomie, verantwoordelijkheid en hun werk meer betekenis. 

"Een bank die ruimte creëert om dromen en ambities waar te maken."