E-invoicing

ABN AMRO wil de facturen die zij ontvangt van leveranciers zo veel mogelijk elektronisch verwerken. E-invoicing is voor ABN AMRO de volgende stap op de weg naar een duurzaam proces, met zo min mogelijk gebruik van papier. Bovendien verkort e-invoicing de doorlooptijd van de factuurverwerking.

ABN AMRO gaat over op e-invoicing

Voordelen voor u

 • Uw facturen worden tijdig betaald

 • Nabellen en uitzoekwerk komt te vervallen

 • Uw papierverbruik neemt af

 • Opstellen en verzending van facturen kan sneller

 • 24 uur online inzicht in actuele status van facturen

 • Efficiënte processen tussen koper en verkoper kan zakelijk voordeel opleveren.

Wat betekent e-invoicing voor u?

 • Leveranciers leveren factuurgegevens elektronisch aan. Dit doet u door uw factuurdata in te voeren op de website van Ariba, onze partner voor e-invoicing (dus géén email, pdf of worddocument);

 • Via handmatige invoer of met een geautomatiseerde koppeling wordt de factuurdata via een beveiligd netwerk aangeleverd bij ABN AMRO.

Voordelen voor ons

 • Minimale handmatig controle werk dankzij uniforme data invoer

 • Minimale kans op aanmaningen

 • Papierverbruik neemt af

 • Handmatige postverwerking vervalt

 • Facturen kunnen niet meer zoekraken

 • Verkorte doorlooptijd zorgt voor zuivere rapportages.

Om praktijkervaringen op te doen, loopt er binnen ABN AMRO momenteel een pilot e-invoicing met geselecteerde leveranciers. Voor hen is een Quick Start Handleiding beschikbaar. Na afronding van de proef wordt e-invoicing stapsgewijs ingevoerd voor alle leveranciers van ABN AMRO.

Ariba

ABN AMRO heeft Ariba als partner gekozen voor e-invoicing. Ariba is wereldwijd de grootste leverancier van integrale elektronische oplossingen voor zakelijke commerciële processen van bestellen tot betalen, waarbij zij kopende en verkopende partijen met elkaar verbindt (www.ariba.com). De Quick Start handleiding staat ook op het leveranciersportal van ABN AMRO op het Ariba Network.