Procurement en leveranciers

Procurement is de centrale inkoopafdeling van ABN AMRO, en daarmee hét aanspreekpunt voor nieuwe leveranciers van producten en diensten.

We begeleiden het volledige inkoopproces van leveranciers: van de selectie en onderhandelingen tot de uiteindelijke contracttekening. Transparantie en integriteit staan hierbij voorop. Zaken doen we op basis van wederzijds respect, samenwerking en professionaliteit. Hierin stellen we niet alleen eisen aan onszelf; we kijken ook hoe onze leveranciers ermee omgaan. We stimuleren ze om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

ABN AMRO verwacht van haar leveranciers dat zij hun bedrijfsactiviteiten op een rechtvaardige wijze uitvoeren, met integriteit en met respect voor mensen en het milieu, over de gehele waardeketen. De ‘Gedragscode Leverancier’ is opgesteld om duidelijkheid te geven over de uitgangspunten die ABN AMRO hanteert in haar inkoopbeleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI); ‘Basis op orde’ en ‘Meer impact maken’.

“MVI is inkopen met de meest positieve milieu-, maatschappelijke en economische effecten die mogelijk zijn gedurende de volledige levenscyclus en met het streven nadelige effecten te minimaliseren.”

Van de Leverancier wordt verwacht dat hij zijn duurzaamheidsbeleid inzichtelijk en transparant maakt en dit deelt met ABN AMRO. We maken afspraken met leveranciers waar de basis nog niet op orde is of gedurende de looptijd van het contract daar niet meer aan voldoen. Meer impact maken, betekent meer will en doen dan strikt noodzakelijk is om risico’s te beheersen en te voldoen aan de basisvereisten die voor alle inkoopcategorieën gelden. Aanvullende eisen en/of wensen kunnen van toepassing zijn om bij te dragen aan onze purpose en duurzaamheidsstrategie

E-invoicing bij ABN AMRO

De facturen die we van leveranciers ontvangen, willen we zo veel mogelijk elektronisch verwerken.
E-invoicing is voor ons de volgende stap op weg naar een duurzaam proces: er wordt minder papier gebruikt, en we verkorten de doorlooptijd van de factuurverwerking. Lees meer over de voordelen van e-invoicing.

Hoe leverancier worden?

Registreer u bij Ariba Discovery als u leverancier wilt worden van ABN AMRO. U krijgt dan toegang tot een wereldwijde gemeenschap van meer dan 15.000 inkopers. Wanneer we een aanbesteding voor een product of dienst doen, kan dat via Ariba Discovery gaan. Ondernemingen die voldoen aan onze criteria nodigen we uit om deel te nemen. Tijdens de aanbesteding volgen we een transparant proces, waarbij alle ondernemingen die we hebben uitgenodigd hun producten en diensten evenredig kunnen aanbieden.

Belangrijke richtlijnen voor leveranciers